ERVARINGEN EN PRAKTIJK VOORBEELDEN

licht doorgeven

Overleden neefje

Er kwam eens een man bij me in de praktijk die erg veel verdriet had om het overleden zoontje van zijn zus. De hele familie leed eronder, en omdat hij zich graag over zijn familie ontfermde vroeg hij me of ik kon helpen. Tijdens de sessie kwam het jongetje al snel naar voren. Hij vertelde me dat het goed met hem ging, maar dat hij niet verder kon omdat er dagelijks nog zoveel verdriet om hem was. Het waren de emotionele banden die hem weerhielden om los te laten, maar hij wilde graag verder.

Het bijzondere was, dat dit jongetje me liet zien hoe hij graag wilde dat ze hem los zouden laten. Hij liet me allemaal ballonnen zien in allerlei kleuren, terwijl hij op een groot open veld stond. Hij wilde graag dat iedereen een ballon in de hand zou nemen en hem zo symbolisch los zou laten. Het jongetje gaf ook nog een persoonlijke boodschap aan zijn oom, die de man verder mocht helpen op zijn persoonlijke levenspad. Ik vertelde de man alles wat het jongetje me gezegd had en wat hij me had laten zien, en het ontroerde hem diep.

Korte tijd daarna sprak ik de man weer en hij vertelde me dat de hele familie diep geroerd was door de doorgegeven boodschap. Ze zouden het "ritueel", zoals het jongetje het gewenst had, uitvoeren. En zo is het ook gegaan. Op de dag van de feitelijke verjaardag van het jongetje zijn ze met z'n allen naar een groot open veld gegaan waar ieder familielid op geheel eigen wijze de gekleurde ballon de lucht in liet gaan. Een bewust vaarwel van een geliefd kind, kleinkind, broertje of neefje. Het gaf hun allemaal de kracht dat zij de wens van hem konden uitvoeren.

Het verlies blijft, maar de wetenschap dat je geliefde kind verder leeft, weliswaar in een andere sfeer, is een goddelijke troost.

top

Een vrouw die geen kinderen kon krijgen

Zo was er een vrouw die enorm leed aan het feit dat zij geen kinderen kon krijgen. Overal zag ze altijd blijde moeders en het raakte haar tot in het diepste van haar ziel om hiermee geconfronteerd te worden. Tijdens de sessie vroeg ik haar of ze ook een overleden broertje had. Ja zei ze, dat klopt. Ze begon gelijk te huilen en ik zag hoe ze eronder leed. Het enorme verdriet dat de vrouw om haar broertje had was echter het niet verwerkte verdriet van haar moeder. De vrouw, die altijd alles voor haar moeder deed en ook als kind ervoor zorgde dat het haar aan niets ontbrak, had nietsvermoedend al het leed van haar moeder op haar schouders genomen. Een zware emotionele last, die ervoor zorgde dat ze zelf niet openstond om zwanger te raken. Het verdriet stond ertussen. Het broertje was inmiddels gearriveerd en blij dat ook hij verlost kon worden. Hij was door het verdriet van de moeder al die tijd aan de aarde gebonden gebleven.

Ik vroeg de vrouw of ze haar broertje los kon laten. Ja hoor, zei ze dat kan ik wel. Ik voelde dat we er nog niet waren, dus ik vroeg of ze ook haar moeder, en al het verdriet van haar moeder los kon laten. Toen barste de bom als het ware en kwam er een stromvloed aan tranen. Wat een verlossing. Het jongetje kon daarna naar het licht en Douwe, die bij deze sessie aanwezig was, begeleidde hem daarin terwijl ik met de vrouw bezigwas. Het jongetje was erg dankbaar en de vrouw uiteraard ook. Het is daarna veel beter met haar gegaan. Ze was verlost van een zware last, die ze haar leven lang al bij zich droeg.

Zo zie je maar hoe we als kind de lasten van onze ouders kunnen dragen, zonder dat we het in de gaten hebben. Hiermee helpen we onszelf niet, maar ook onze ouders niet. Hierin lees je eigenlijk weer het belang om ons van onszelf bewust te worden. Hoe staan je in het leven, hoe dicht sta je bij jezelf, ben je je bewust van je denken, voelen en handelen. Wat betekent harmonie voor je, en bewaar je de harmonie ook ten koste van jezelf? Onze ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun lasten, omdat ze daar zelf innerlijk door kunnen groeien. Je mag uiteraard met ze meeleven, een luisterend oor bieden, maar je hoeft niet hun kruis te dragen. Je eigen kruis is vaak al zwaar genoeg.

top

In de ban van boosheid

De vrouw die in mijn praktijk kwam droeg nog veel van haar verleden met zich mee. Het werd al snel duidelijk dat met name haar vader haar, naar haar zeggen, veel had aangedaan. Nu zijn de dingen die we meemaken in de gezinnen waarin we opgroeien ook niet altijd voor de poes, maar we mogen er wel iets van leren. Als we trots blijven en niet ons eigen stuk erin willen zien, dan blijft de emotie gehandhaafd.

De vrouw had er veel moeite mee om de boosheid t.o.v. haar vader los te laten. Ze had altijd voor hem gezorgd, alles voor hem gedaan. Ik voelde dat ze nooit de erkenning had gekregen die ze wenste. Erkenning, die ze zo graag van haar vader had gekregen.

Tijdens de sessie voelde ik haar vader binnenkomen. Ik vertelde haar dat haar vader er was, terwijl ik zag haar vader naast haar neerknielde. Zijn grote verdriet was duidelijk voelbaar. Hij vroeg duidelijk om vergeving van zijn onvriendelijke en ongepaste gedrag, maar de vrouw bleef star. De pijn was diep vervlochten met haar hele wezen, als een ijsklomp die niet ontdooien kan.

Helaas was de vrouw niet bij machte op dat moment te smelten voor de vergevingsgezindheid van haar vader waardoor de boosheid bleef. Zij realiseerde zich echter niet dat zij hiermee zelf, maar ook haar vader vasthield, met alle pijnlijke gevolgen van dien. Uiteraard heb ik haar dat verteld, maar soms heeft het duidelijk meer tijd nodig om je bewust te worden van de pijn die je zelf vasthoudt. Dat kan je door niets versnellen, het is een individueel proces.

Persoonlijke aanvulling:
Niet de vader, maar de vrouw zelf is verantwoordelijk voor die pijn, ook al heeft de vader haar die pijn ooit aangedaan. Als we dat gegeven niet begrijpen blijven we in de slachtofferrol hangen waardoor we onze pijn blijven projecteren op anderen, en daarmee onszelf een waardevol en gelukkig leven ontnemen. Daarnaast kan nooit iemand anders je de erkenning geven die je wenst. Zoek je erkenning bij iemand anders, dan geef je waardevolle kracht uit handen, en maak je jezelf afhankelijk van de gewilligheid of onwilligheid van anderen. Je blijft verwachten, ook als het niet komt, waardoor je in een continue staat van "je niet lekker voelen" vervalt.

Boosheid is een krachtige emotie, die zich op allerlei nieuwe situaties in je leven geprojecteerd ziet. Het is dus belangrijk naar binnen te gaan, en eerlijk naar jezelf te durven kijken, waardoor je geestelijk kunt groeien op je levenspad. Hoe meer de boosheid of andere emotie gezien wordt, des te meer kans dat het inzicht er komt en je langzaam aan kunt ontdooien. Dan kunnen de werkelijke tranen gaan vloeien en maak je ruimte om zachter te worden waardoor je weer aanraakbaar wordt, voor jezelf en anderen.

top

Verdriet loslaten

Zo kwam er eens een vrouw bij me in de praktijk. Ik zag bij haar een klein jongetje, maar zag ook dat dit jongetje aan haar vastzat en graag losgemaakt wilde worden. De vrouw vertelde me, dat het haar overleden zoontje was, en dat haar reiki master had gezegd dat hij nu haar gids was. Ik had niet slechts twijfels over deze uitspraak, maar wist dat haar overleden zoontje zeker niet haar gids was.

Hoewel het pijnlijk is om iemand een hele mooie illusie te ontnemen, is het als medium belangrijk de waarheid te dienen. Ik heb haar dus verteld dat haar zoontje nog bij haar was omdat zij het grote verdriet om het verlies van hem nog niet had losgelaten. Haar verdriet, maar ook de trouw van haar zoontje hielden hem vast aan de aarde, waardoor hij niet verder kon.

Het was zeer pijnlijk voor de vrouw om dit te horen, zeker omdat ze niet in de gaten had dat ze het verdriet nog niet verwerkt had. Vaak stoppen we ons verdriet zo ver weg, dat we het niet meer kunnen voelen. Het pijnlijke hiervan is, dat we er altijd, hoe dan ook, weer mee geconfronteerd worden. Hetzij via een stilstand die we ervaren in onze eigen ontwikkeling, of via allerlei andere problemen die we op ons levenspad tegenkomen.

Je ziet dus hoe belangrijk het is om dit verdriet helemaal te doorleven, zodat jijzelf, maar ook de overledene verder kan.

top

De kracht van vergeving

Zo was ik eens in een heel oud huis. Wat gebeurde er in het huis: ik hoorde klop geesten, zag en hoorde een spiegel kapot springen (die toen ik weer keek, weer heel was), hoorde gillen, rook vreemde geuren, deuren werden dicht gesmeten en de tv ging vaak spontaan uit. Een naar tafereel. Ik mocht dus even schouwen in een andere tijd, en ervaren dat er duidelijk iets in dit huis gebeurd was, maar wat, dat wist ik niet.

Toen ik me na een tijdje vanuit mijn eigen huis op dit huis afstemde, en er in de geest heenging, trof ik er allerlei dolende geesten aan. Het waren met name vorige bewoners, maar ook een aantal lagere geesten. Er heerste angst bij een aantal, maar ook onwetendheid dat zij overleden waren. Een vijftal, waaronder een vrouw in een rolstoel, kon ik zonder moeite de weg naar het licht laten zien, en zij vertrokken opgelucht naar hun volgende bestemming. Maar toen zag ik drie heel donkere mannen, gekleed in zwarte pakken. Ze zaten met elkaar in de woonkamer. Toen ik met hen begon te praten merkte ik veel weerstand bij hen, gevoelens van agressie maar ook schuldgevoel. Een schuldgevoel dat hen vasthield aan deze aarde. Na enig gepraat konden 2 van hen zich overgeven en naar het licht gaan.

De laatste had het er moeilijker mee. Die kon niet loslaten. Ik kreeg het gevoel dat hij degene was die de aanstichter van het kwade was en vertelde hem dat het geen zin had om nog langer zo door te gaan, en in deze aardse gevoelens te blijven hangen. Dat ook zijn leven verder kon gaan als hij zichzelf zou vergeven en over zou geven aan de volgende stap. Hij hoorde hier niet meer, en wat er gebeurd is, is voorbij. Je kunt het niet meer terugdraaien. Op een gegeven moment zij ik tegen hem: "Ik vergeef je". Het verlossende woord, zo bleek, wat mij door mijn gidsen werd ingefluisterd. Het had effect. Hij kon loslaten en ook zijn weg vervolgen.

De rust was gelukkig wedergekeerd, en iedereen had zijn plek gevonden.

top

Ervaringen van clienten en deelnemers

Onderstaand lees je enkele ervaringen van zowel clienten uit mijn praktijk als van deelnemers aan cursussen.

Cursus innerlijk kind

Lieve Yvonne,

Ik heb de cursus ervaren als een komen tot de kern, daar waar het echt om gaat. Het voelen en verwerken van verdriet, boosheid en rouw om wat niet geweest is in mijn kindertijd, hebben me dichter bij mezelf gebracht.

Het geeft me, dat ik steeds meer van mezelf leer houden, voorbij het ego, vanuit mijn echte ik, mijn ziel. Het maakt ook dat ik anders leer kijken naar mensen om me heen. Niet meer vanuit mijn behoeften die ik dacht door hen te kunnen laten vervullen. Die behoeften kan ik nu zelf vervullen. Daardoor voel ik me steeds meer in mijn eigen kracht staan.

Ik merk dat het heel belangrijk is om dagelijks contact te maken met mijn innerlijk kind. Dit houdt me dicht bij mijn gevoel en de basis van mijn zijn. Wat een geschenk. Ik wil je dan ook vanuit het diepste van mijn hart bedanken voor alles wat je me aangereikt en in me aangeraakt hebt. Soms heel strelend, soms heel confronterend, maar altijd liefdevol en zonder twijfel zinvol. Hiermee kan ik echt verder in mijn leven. In liefde en dankbaarheid denk ik aan je Yvonne.

Marianne uit Arnhem

top

Cursus innerlijk kind

Lieve Yvonne,

Ik ben zo blij dat ik de cursus Innerlijk Kind gedaan heb. Het heeft me geholpen een beter mens te zijn en om een beter inzicht in mezelf en anderen te krijgen. Het heeft me laten zien hoe ik met mijn angsten en depressieve gevoelens om moet gaan en hoe ik mijn ego kan overstijgen.

De cursus heeft me zelfvertrouwen gegeven en vooral het inzicht dat ik confrontaties niet uit de weg moet gaan, maar ze met beide benen op de grond mag aangaan. Grenzen stellen is een handeling die me nu steeds natuurlijker afgaat. Daarnaast voel ik meteen wanneer ik in een zogenaamde depressie wil gaan zitten. Het is alsof ik op zo'n moment mezelf van een afstand kan bekijken en dan ingrijp om het niet te doen. Ik moet er zelfs vaak om (glim)lachen. Wat een inzicht om zo je eigen patronen te kunnen zien en te kunnen doorbreken.

Ik ben er nog niet, maar ik ben op de goede weg. Na de laatste les en healing heb ik enorm veel energie en zelfvertrouwen gekregen. Het heeft me diep geraakt dat Christus Zelf bij mij kwam, Lichaam van Christusmij het brood aanreikte, Zijn lichaam, en me hiermee uitnodigde Hem te vertrouwen en Zijn liefde toe te laten. Hij heeft me laten ervaren dat ik onder Zijn hoede ben, als ik Hem bewust en vol overgave in mijn leven toelaat. En terwijl de tranen van vreugde en eerbied over mijn wangen vloeiden, stroomde Zijn liefde en kracht door me heen.

Ik kon niet anders dan knielen, vol eerbied en dankbaarheid. Het daadwerkelijk voelen van de Christus liefde gaf en geeft me erg veel kracht. Een onvergetelijke ervaring. Met het uitvoeren van mijn geestelijke opdracht om confrontaties vol aan te gaan gaat het erg goed. Ik merk dat het me goed afgaat en dat ik zelfverzekerd ben en ook overkom.

De inzichten zijn er. Nu breekt de tijd van het oogsten aan.

Ik ben dan ook erg dankbaar wat er allemaal met me gebeurd is de afgelopen tijd. Als belangrijkste inzicht wil ik dan ook nogmaals doorgeven dat het zo verlossend voelt dat God en Christus er altijd voor me zijn.

Nogmaals 1000 x dank!

Warme en liefdevolle groeten,
Rob uit Goch

top

Cursus innerlijk kind en persoonlijke consults

Vier jaar transcendente meditatie, 2 1/2 jaar holistische therapie met cursussen in wichelen, pendelen, tarotkaarten lezen, krachtveldsessies, rebirthings, transformatie- en magnetiseerdagen, meditatiecursussen en spirituele reizen brachten mij niet de innerlijke rust en liefde waar ik zo ongelofelijk naar hunkerde. Ik kwam tot het inzicht dat al deze aktiviteiten mij uiteindelijk niet het goede gevoel gaven, hoezeer ik daar ook voor vocht, dat er iets in mijzelf niet tot voldoening kon komen. Ondanks alle goede bedoelingen van de mensen om mij heen, hun spirituele aanwijzingen (ga scheiden van je gezin en verkoop je bedrijf) en alle schitterende beelden die ik ontvangen mocht tijdens astrale reizen bleef er die diepe leegte, het gevoel van eenzaamheid het nooit goed te doen, het geknaag aan mijn innerlijk gevoel dat er iets niet klopte en dat ik het gevoel had niet datgene te krijgen of te vinden waar ik (on)bewust naar op zoek was.

Toen kwam jouw website toevallig via Google op mijn beeldscherm. Ons eerste contact sloeg bij mij in als een bom. Voor het eerst iemand die spontaan tijd voor mij had en die mij op m'n eerste voorzichtige mailtje dezelfde avond vrijwel direct antwoordde. Ik was met stomheid geslagen. In ons eerste telefoongesprek gaf jij mij het vertrouwen. Dat was de start voor de meest gigantische koerswijziging van mijn leven tot nu toe. Het roer ging resoluut 180 graden om.

Tijdens het eerste consult begon jij: "Waarom tarotleggingen? Waarom pendelen? Waarom wichelen? Waarom al die kristallen schedeltjes? Waarom maak je jezelf zo afhankelijk en zweef je? Kom eens terug op de aarde en ga eens leven! Luister eens naar jezelf, naar je innerlijke stem". "Heb ik die dan?" vroeg ik me zelf af. Ik moet toch spiritueel groeien?

Je gaf me het advies alle storende energieen in- en om me heen los te laten, echt te leren aarden, mijn aura schoon te houden door bewust bij mezelf te zijn en niet bij de ander en me af te sluiten voor alle negativiteit van deze wereld. Een eigen autoriteit te worden. Je zei: "Verbind je met je God en laat hem je leiden. Leer de patronen van je innerlijke kind kennen en maak schoon schip. Haal de scherpe kanten van al je jeugdige emoties af. Geniet van je vrouw en kinderen, houdt van je werk!"

Spontane innerlijke gesprekken met God volgden, ik voelde contact met Engelen van God en mijn eigen Gidsen. Deze contacten voelden zo zuiver, zo puur, zo natuurlijk schoon, het is nauwelijks in woorden te vatten. Dit gevoel had ik nog nooit gevoeld. Ik wist het: dit is de "missing-part" in mij. Ik moet werkelijk naar mezelf toe, mezelf serieus nemen.

De wichelroede, de kristallen schedeltjes en de pendel verdwenen met een enorme worp van een brug naar de bodem van de Waal. Met gemengde gevoelens nam ik afscheid van de vlamvattende tarotkaarten in mijn openhaard. Ik sta er nu helemaal alleen voor. Uitsluitend ik, samen met God en mijn innerlijke kind en mijn inmiddels beter ontwikkeld gevoel.

Nu realiseer ik me dat ik in de warme aanwezigheid ben van een liefhebbende vrouw en fijne kinderen; dat ik een bedrijf run waar ik me vol overgave voor in kan inzetten en zielsveel van houd. Dat ik voor de 2e keer in m'n leven een jonge hond mocht aanschaffen, een 2e soulmate in wording. Eerst soulmate Boef en nu de lieve, gekke eigenwijze Joy.

Nu, 4 maanden na ons eerste contact weet ik dat ieder mens zijn eigen levenspad moet wandelen, zijn eigen traject mag afleggen, waarbij ieder gelijk is aan elkaar aangezien wij allemaal uit dezelfde Goddelijke bron zijn ontstaan en zullen wederkeren. Ieder mens mag zijn eigen keuzes en afwegingen maken, vrij van dwangmatige- en suggestieve ideeen of gevoelens of spirituele interpretaties van anderen. Ik hoef mij niet langer door anderen te laten leiden maar mag mezelf zijn.

Iedere nieuwe dag brengt nieuwe mogelijkheden en inzichten om te verbreden en te verdiepen om tot een nog verdere acceptatie van mijzelf en kennis van mijn Goddelijke kern te komen. De liefde die ik daarbij voel is zo intens dat dagelijks tranen stromen van liefde, ontzag en dankbaarheid. De bekroning van deze hele omwenteling ontving ik afgelopen week in de vorm van een witte duif die tijdens het dagelijkse wandelen met mijn hond zomaar uit 't niets in mijn handen landde. Ik was stomverbaasd en een gevoel van een diepe overweldigende liefde welde in mij op. Ik dank God voor deze gigantische transformatie van de laatste maanden.

Yvonne, dank je wel.
Han uit Puiflijk

top

Cursus innerlijk kind

"Ik heb jaren Psychotherapie gehad. Maar wat er in korte tijd tijdens deze cursus gebeurd is, is veel effectiever gebleken. Mijn leven is volledig veranderd. Ik heb knopen doorgehakt, sta in mijn kracht, heb banden met mijn familie herenigd, een liefdevolle relatie met mezelf en ook nog een nieuwe levenspartner gevonden.

Dank voor al je inzicht en toewijding Yvonne".

Berry uit Wageningen

top

Persoonlijk Consult

Lieve Yvonne,

Wat ik in jou zo waardeer, is dat je me durfde te confronteren met mezelf en ik daardoor meer inzicht heb gekregen van waar ik aan moet werken.

Liefs Annie uit Kerkdriel

top

Cursus innerlijk kind

Ik ben heel blij, dat ik Yvonne op een beurs ontmoet heb en toen het foldertje van de "Cursus Innerlijk kind" heb meegenomen. Niets is toeval! De cursus heeft me enorm veel gebracht en gegeven, en ik ben ervan overtuigd, dat alles wat aangereikt en aangeraakt is in de toekomst ook zijn vruchten zal blijven afwerpen.

Ik ben veel meer in mijn gevoel gekomen en kan nu met heel mijn hart zeggen "Ik accepteer mezelf en hou van mezelf zoals ik nu ben". Dat geeft zoveel ruimte en energie, ook naar mijn omgeving en in mijn relaties.

Waar ik ook heel dankbaar voor ben, is dat ik door deze cursus te volgen het liefdevolle contact met de geestelijke wereld, en de verbinding met Moeder aarde mag ervaren en voelen.

Yvonne bedankt voor alles. Veel liefde en een knuffel.
Joke uit Bemmel

top

Healingavond

Hallo Yvonne,

Wat een mooie avond! Mooi gesproken, mooie muziek en een geweldig samenzijn, waar ik kracht uit gehaald heb. Kracht om mee verder te komen. In gedachten was ik op een plekje in Heimbach, aan een kabbelend beekje, een heel mooi stukje natuur, waar ik ooit met Kees was met de camper. Toen jij zei laat alles maar los wat je los wil laten, kon ik Kees loslaten. (Kees en de camper zijn onvermijdelijk met Heimbach verbonden). Het vreemde was dat ook het kabbelen van het beekje daarna ophield. Ik kon het niet meer oproepen.

Het loslaten voelde wel goed. Later op de avond, toen jij me vroeg God om genade te vragen, kreeg ik door dat ik Kees al veel eerder los had moeten laten. Dat het egoistisch is geweest van mij, ik heb hem ondanks alles bij me willen houden. Ik heb hem, maar ook mezelf daarmee tekort gedaan.

Yvonne, ik hoop dat ik in de toekomst meer los kan laten. Mensen, maar ook spulletjes hier in huis. Ik wil vrij zijn, rust hebben. Me ontdoen van alle last en zoals het liedje van Stef Bos zegt, Niets te verliezen.

Yvonne heel erg bedankt voor alles en veel liefs.
Annie uit Kerkdriel

top

Engelendag

Lieve Yvonne,

Dank voor een ongelooflijk mooie tweede pinksterdag in het prachtige witte kerkje van Ubbergen, de dag was voor mij al goed bij het zien Niets vermoedend wat mij de dag verder brengen zou en dat was veel,ik vond het een geweldige ervaring om zo direct met engelen energie in contact te komen, tot op de dag van vandaag geniet ik er van en kan ik zonder twijfel zeggen dat mijn leven voorgoed veranderd is.

Bijzonder indrukwekkend was het moment waarop het karma doorgesneden werd, zo voelde dat in mijn buik, er werd een snee gemaakt, het werd los gekoppeld, je kunt je vast voorstellen wat een opluchting. De stroom in mijn leven stagneerde vaak, wetende dat er weerstand was =angst,maar kon er onvoldoende greep op krijgen wetende dat het heel diep zat. Dus ik ben blij, het voelt nog onwennig, maar het mag zijn tijd hebben, ik weet zeker dat mijn groei nu doorgang kan vinden.Dank Yvonne,engelen en andere aanwezige helpers!

Frappant dat ik vergeten werd om een boodschap te ontvangen, de boodschap is mij denk ik duidelijk, hoe vaak vergeet ik mij zelf, een prima les om meer naar mijn eigen behoeften te luisteren en daar naar te handelen. Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dit waren voor mij de dingen die er in het bijzonder uitsprongen.

Marjolein, Diana en ik zijn het er over eens dat we graag nog eens bij je terug komen in Ubbergen. Dank voor deze bijzondere dag!

Met liefde,
Lina uit Assen

top

Engelendag

Hallo lieve Yvonne,

Ik wil graag nogmaals mijn dankbaarheid uiten en met jou delen, dat ik het afgelopen maandag echt een hele bijzondere dag heb gevonden. Ik heb op deze dag zoveel liefde ervaren en kunnen/mogen delen met eigenlijk “vreemden”. Het voelde zo fijn en intens, ik heb er eigenlijk geen woorden voor!

Gevoelsmatig weet ik dat er veel in beweging is gezet binnenin mij en dat ook goed is. Wat heb jij trouwens een ontzettende mooie zangstem ! Wat je zong raakte mij diep van binnen en ik weet eigenlijk niet eens waarom. Want ik herkende de taal namelijk ook niet. Wat voor een taal is het ? Ik zou graag willen weten of en wat de betekenis is! In ieder geval wens ik je het allerbeste!

Heel veel groetjes en liefs,
Andsella uit Amsterdam

top

Engelendag

Lieve Yvonne,

Je hebt ons een hele mooie dag bezorgd. Ik merk meteen dat er het een en ander is weggevallen. Toch een kantje vol.

De workshop heeft meteen positieve gevolgen. Ik voel me krachtiger, pas mijn lichaam beter en ging in deze week al meteen op de lastigere klusjes af.

Dank je wel. Ik ben zeker van plan nog eens terug te komen.

Lieve groet,
Marjolein uit Assen

top

Engelendag

Lieve Yvonne,

Doet me zo goed dat er mensen zijn die gewoon onvoorwaardelijk aan andere mensen denken. Je voelt zo goed als mens. Over het algemeen voel ik me bij andere mensen zo klein en dat had ik bij jou helemaal niet . Ik kon me gewoon bij je uiten met mijn gevoel zonder me zo klein te voelen. Je bent echt heel puur. Ik heb heel veel workshops gedaan, maar nog nooit heb ik me zo gelijkwaardig gevoeld als bij jou. Verder vond ik het heel mooi dat je overal alle tijd voor nam. Het was een hele fijne dag, heel erg bedankt hiervoor, lieve pure vrouw.

Liefs,
Diana uit Gassel ternijveenschemond

top

Engelendag

Lieve Yvonne,

Ik wil je nogmaals bedanken voor de bijzondere dag gisteren. Zoals je hebt gezien is er het een en ander bij me los gekomen. Heb vanochtend eigenlijk pas jou nieuwsbrief gelezen en zag dat dat precies klopt met wat er is gebeurd.

's Avonds kon ik moeilijk in slaap komen en 's ochtends was ik al vroeg weer wakker. Gabriël is wel erg actief geweest want ik kreeg echt van alles door wat betreft helderheid en duidelijkheid. Zal hem zeker vragen of hij me bij wil staan in deze periode.

Het grappige is dat hij zei dat ik een spiritueel dagboek moest gaan bijhouden. Daar was ik al mee bezig alleen had ik er een paar weken niet meer in geschreven. Ga het zeker weer oppakken. Blijkbaar doet dat me toch goed.

Ik zal je site en nieuwsbrieven zeker in de gaten houden dus wellicht zien we elkaar snel weer.

Een warme en liefdevolle knuffel
Pascalle uit Arnhem

top

Engelendag

Lieve Yvonne,

Ten eerste hartelijk bedankt voor de geweldige dag die we tijdens de Engelen dag hebben gehad. Toen mijn zus en ik 's ochtends binnen kwamen, voelde ik een boosheid en onzekerheid in me. (de donkere wolkjes) Ik wilde niet meer huilen en dat was ik dan ook niet van plan die dag. Maar gelukkig kwamen de tranen van verlossing en voelde een diepe reiniging plaatsvinden.

Vooral de eerste meditatie heeft heel veel bij mij losgemaakt en inderdaad zoals jij al zei, voor een doorbraak gezorgd. Ik vond het zo mooi en fijn in die tuin, ik wilde er helemaal niet meer weg. En ik werd ook verdrietig toen ik weer de trap omhoog ging. Dit had mijn zus trouwens ook ervaren, die wilde ook niet meer weg.

Maar het allermooiste moment voor mij was; de ontmoeting met mijn Innerlijk Kind. Toen ik dat kleine jongetje tevoorschijn zag komen, zijn we naar elkaar toe gelopen en heb ik hem op mijn rechter arm getild. Vlak daarna heb we elkaar omhelst en samen heel erg moeten huilen. Ik heb mijn Innerlijk Kind niet meer losgelaten en ben met hem de hele tuin doorgelopen. Zijn gezicht werd met de minuut vrolijker en op een gegeven moment, bij de paarse bloemen, werd zijn gezicht zo vrolijk. Hij had een glimlach van oor tot oor en dat gaf mij zo'n fijn gevoel. Ik voelde me voor het eerst zo gelukkig, dat dit een van de mooiste ervaringen is geweest in mijn leven. Dank je wel Yvonne, eigenlijk schieten woorden te kort om mijn gevoel en dankbaarheid weer te geven.

Ook de ontmoeting met de Aartsengelen in de paradijselijke tuin, vond ik bijzonder. Op het eind van de meditatie ging ik naar het midden van de tuin en zag een brede, witte straal van boven komen. Daar ben ik in gaan staan met mijn armen omhoog en voelde opnieuw een Goddelijke liefde door mij heen stromen. Op dat moment kwam Jezus te voorschijn in die witte straal, toen heb ik mij geknield en zijn voeten gekust. Dit heb ik trouwens ook bij alle Engelen gedaan, die ik in de tuin heb ontmoet. Het voelde allemaal zo vanzelfsprekend en vertrouwd, uniek!

Nogmaals bedankt Yvonne dat ik deze ervaringen heb mogen meemaken en beleven en te mogen delen met anderen.

Nog een hele fijne dag toegewenst, met heel veel liefde en licht.

Talitha uit Nijmegen

top

Persoonlijk Consult

Lieve Yvonne

Ik wil je nog even hartelijk bedanken voor het consult afgelopen donderdag. Ik was daarna echt helemaal uitgeput, maar ik heb echt het gevoel dat er een

last van me af is gevallen waarvan ik niet eens wist dat hij er was.

Nogmaals bedankt,
Liefs Marielle uit Amsterdam

top

Korte sessie op een beurs

Hoi Yvonne,

Wil je even bedanken voor wat je gedaan hebt. Ik had al lang last van mijn longen, en kriebel hoest als ik dieper ademde, vooral ‘s nachts. Dit gevoel is in loop van de dag nadat ik bij je ben geweest volledig verdwenen. Dit is voor mij een opluchting geeft mij letterlijk ruimte. Mijn keel voel ik nog wel maar dat zit allemaal dieper zoals je al zei. Vind het al fijn dat ik weet waar het vandaan komt… Dat is vaak de eerste stap in dat proces.

Lieve groet,
Mark uit Arnhem

top

Korte sessie op een beurs

Hallo Yvonne,

Hartelijk dank voor je lieve bericht en de oefeningen die ik kan doen. Ik las het net even vluchtig door, heb alles uitgeprint, en heb er zin in om dat te proberen wanneer ik daar een rustig moment voor vind.

Mijn bezoek aan jou op de beurs heeft veel indruk op me gemaakt. Ik heb veel gedacht aan de dingen die je zei en probeer het puzzeltje passend te maken. Het verbaast me nu dat ik toch wel onder de indruk was van de dingen die je zei over de vorige levens. Niet op dat moment maar wel nu een paar dagen later. Interessant.

Er zijn veel dingen gezegd en herken er bepaalde dingen heel sterk uit. Ook mijn vriendin zei dat. Zij kent me al mijn hele leven en weet hoe ik ben, hoe ik denk enz enz. Heb nu achteraf natuurlijk wel heel veel vragen en vooral hoe kan ik dingen verklaren en daar iets mee doen? Wat ik erg leuk vond was dat je zo veel tijd voor me uit trok, weet niet waarom, maar we hebben toch een uur bij je gezeten.

Wat me ook opviel (toeval?) dat ik met name de dag erna erg vrij voelde. Rustig, kon genieten en had een heerlijke dag.

Nogmaals dank en wie weet zien we elkaar nog.

Groetjes,
Indra uit Groesbeek

top