Praktijk

Het ware spirituele pad, is niet een pad dat ergens naartoe leidt.
Het laat je stilstaan, bij wie je bent.
Nin Sheng

Wat kan ik voor je doen:

Ware Zelf

Van Ego naar Eenheid

Soms zit je vast in je gedachten, het waarom van de dingen en alles zo goed mogelijk willen doen. Dat "doen" leidt je dan stiekem af van de werkelijke creatieve stroom die je bent - de stroom van Liefde. Je wil te veel sturen (Controle/Angst) en hebt niet in de gaten dat de rivier ook zonder jouw toedoen stroomt. Don't push the river, it flows by itself. Alles gebeurt om een reden. Ja echt alles! Als je durft te vertrouwen dat wat er gebeurt het beste met je voor heeft dan open je je weer voor die creatieve stroom. De rivier (je innerlijk) zal weer rustig worden en je omgeving (de situatie) verandert met je mee, als een afspiegeling daarvan.
En o.a. bij die bewustwording help ik je, zodat je je eigen kracht weer terugvindt, en zo weer verder kunt.

Hoe kan ik voor je helpen

 • Gesprekstherapie: persoonlijke inzichtsessies
 • Energetisch: energetische behandeling/ doorgeving van Liefde uit de bron
 • Bevrijding van o.a. entiteiten en negatieve denkbeelden
 • Energetisch reinigen van huizen
 • Hulp bij levensvragen
 • Nazorg

Spiegels

Het is een mens eigen om pijn en angst te willen vermijden. Maar deze aangeleerde strategie uit de kindertijd bezorgt je in je volwassen leven veel innerlijke conflicten en strijd. Als je wat er in je leven gebeurt buiten jezelf plaatst, en op de ander projecteert, mis je de waarde van de spiegels die je dagelijks worden aangereikt. Want jouw omgeving is namelijk de spiegel van je eigen innerlijk. Dat wat je van jezelf niet wil, kan of durft te zien, krijg je via de ander voorgeschoteld. En zo brengen de ervaringen in je leven jouw diepste eigenschappen naar boven. De mooie, maar ook de minder mooie. Verdriet, teleurstelling, boosheid of angst. Veelal ervaar je deze emoties vanuit je persoonlijkheid (ego). Ze worden wakkergeschut door de dingen waarmee het leven je confronteert. Door die confrontatie aan te gaan open je jezelf voor het pad van bewustwording, heelheid en geestelijke groei.

Makkelijk is dit niet, want je kunt aardig verstrikt zitten in al die emoties. In mijn praktijk help ik je, inzicht in de oorzaak van jouw processen en emoties te krijgen, zodat je op eigen kracht weer verder kunt.

Gesprekstherapie: Verhelderende gesprekken

Soms heb je behoefte aan inzicht. Loop je vast in je eigen denkbeelden, gevoelens of klachten en kom je er alleen niet uit. Tijdens zo'n gesprek kijken we naar de emoties die je ervaart en worden je, als het mag en kan, inzichten aangereikt over de oorzaak ervan. Vanuit het inzicht in de oorzaak mag er een verwerkingsproces op gang komen.

Daarnaast zijn er nog vele andere vraagstukken die aan de orde kunnen komen. Waarom krijg je een burn-out of word je geplaagd door voortdurende depressies? Wat betekenen die angsten die een vrij leven in de weg staan? Hoe kom je los van een misbruik verleden en het zelfbeeld wat hierdoor is ontstaan? Hoe kom je los van woede? Maar ook levensvragen als "wie ben ik" en "wat doe ik hier", zijn zaken die tijdens zo'n gesprek naar voren kunnen komen.

Zelfinzicht

Soms loop je vast in je leven maar hebt geen idee waarom. Je weet, dat daar waar het inzicht ontbreekt geen heelwording kan plaatsvinden, maar je komt er alleen niet uit. Je mist een sparrings partner die objectief en eerlijk naar je kijkt en je confronteert met jezelf. Een inzicht sessie biedt dan uitkomst. Zo hebben bij voorbeeld relatieproblemen in veel gevallen niets met de relatie zelf te maken, maar des te meer met de manier waarop jij in het leven staat en de patronen die in jou verankerd liggen. Inzicht in jezelf bied je hierbij een opening om er anders in te gaan staan. De problemen die er ontstaan, zijn veelal een uitnodiging om emotioneel en geestelijk te groeien. Tijdens een inzichtgesprek worden mij beelden, inzichten, gevoelens en woorden doorgegeven, die ik je aanreik. Op je eigen tempo kan je die een plek geven. Pas als een inzicht diep tot je doorgedrongen is komt er ruimte om de wonden te gaan helen.

De manier van behandelen is van persoon tot persoon verschillend. Ik stem mij af op de ziel van de client en voel welke invalshoek nodig is om tot inzicht te komen. Daarnaast is het uiteraard ook afhankelijk van wat doorgegeven wordt.

Energetisch

Tijdens de sessie werken we samen aan de oorzaak van de klacht. Ongeveer 20 minuten voor de sessie ga ik in gebed en vraag God wat ik voor je mag doen en vraag inzicht in de oorzaak van je klacht. Ik ontvang dan beelden, gevoelens en hoor wat er speelt. Deze informatie hanteer ik als het uitgangspunt van de sessie. Mijn lichaam fungeert als instrument waardoor de energie (informatie) vanuit de geestelijk goddelijke wereld wordt doorgegeven. Mijn helderziendheid helpt me je energielichaam (aura) en chakra's te scannen en te voelen. Ook hierbij kunnen boodschappen worden doorgegeven als dat aan de orde is. Het is heel verschillend wat er tijdens een sessie gebeurt en hangt natuurlijk ook af van wat er speelt. In het hoofdstuk Ervaringen kan je tal van voorbeelden van clienten die je voorgingen lezen. Soms komen overledenen door die nog vastzitten aan jouw energie. We gaan samen kijken waarom dat zo is, en begeleiden de overledene, indien mogelijk, naar het licht.

Zo zie je dat er tijdens een sessie aan beide kanten kan worden gewerkt, aan het aardse, maar ook aan gene zijde. Daarnaast kunnen diepgewortelde angsten, die zich in fysieke of emotionele klachten hebben omgezet, aan het licht komen en kan het verwerkingsproces in gang worden gezet. Helderziendheid, -horendheid en -voelendheid ondersteunen mij daarbij. Je krijgt inzicht waardoor je weer verder kunt op je persoonlijke pad.

Heelwording

Heelwording is vooral een bevrijding van innerlijke (vaak onbewuste) dwangmatigheden, het bevrijden van negatieve (lagere) geesten of gedachten die je denken vertroebelen en die leiden tot verbittering, wrok, afwijzing van jezelf en angst. Ook projecties van anderen kunnen een rol spelen en je innerlijk verwarren. Ga je trauma's niet uit de weg, want juist door je open te stellen kan de genezende kracht toegang tot je krijgen. Als je bereid bent je ogen voor je schaduwkanten en wonden te openen, hoef je niet meer voor jezelf weg te lopen. Je leert dan dichter bij jezelf te blijven en krijgt steeds duidelijker inzicht in wat van jou is en van de ander. Dit brengt je niet alleen inzicht en groei maar heeft ook een bevrijdend effect en schenkt je een andere kijk op je leven en de wereld om je heen.

Begeleiding

De geestelijk goddelijke wereld is bij elke sessie aanwezig en begeleidt ons waar nodig. Jij en ik hebben niets te willen of te sturen en dat is nu juist het mooie, want zo kan precies dat geheeld worden wat op dat moment voor jou belangrijk is! Elke sessie brengt je steeds een stukje dichter bij jezelf.

NB: Vragen van praktische aard als: moet ik verhuizen, krijg ik een nieuwe relatie of andere baan e.d. zijn geen vragen die onze innerlijke groei bevorderen. Met dit soort vragen houd ik mij dan ook niet bezig.

Bevrijding van o.a. entiteiten

In het geval van entiteiten worden deze niet slechts verwijderd, maar wordt er ook gekeken naar de reden waarom je openstaat voor geesten die je 'gebruiken'. Vaak zegt dit veel over de grenzen die je stelt, het geen nee kunnen zeggen, of door onder andere traumatische ervaringen. Negatieve entiteiten kunnen zich kenbaar maken door bij voorbeeld:

 • het horen van vreemde stemmen;
 • het zien van zwarte gestalten;
 • extreem vermoeid zijn;
 • onverklaarbare kwalen krijgen;
 • negatieve gedachten of huilbuien;
 • vreemde opdrachten krijgen;
 • of juist wonderlijk mooie opdrachten, die je vertellen dat je een heel bijzondere taak te wachten staat en dat jij uitverkoren bent.

Aan negatieve entiteiten en de duistere wereld (de lagere geestenwereld) heb ik een apart hoofdstuk gewijd. Voor meer informatie hierover verwijs ik je graag naar dit hoofdstuk: Entiteiten.

top

Reinigen van huizen

Tevens reinig ik huizen. Dit doe ik op afstand. Ik hoef dus niet persoonlijk (fysiek) naar je huis toe om het vrij te maken van lagere geesten en/of vervelende of storende energieën. Ik ga er in de geest heen, spreek als dat nodig is met de entiteiten en help ze naar het licht te gaan. De lage geesten geef ik ook de mogelijkheid naar het licht te gaan. Willen zij dit niet dan maan ik hen "in naam van Christus" het huis te verlaten, waardoor ze vertrekken. Ik word hierin begeleid door de geestelijk Goddelijke wereld. Meestal ben ik ca 1 tot 1,5 uur bezig alles goed te bekijken, in te voelen, in me op te nemen en de daadwerkelijke reiniging te doen. Na afloop hebben we telefonisch contact over wat ik gezien en ervaren heb. Tevens geef ik je aan wat je zelf kan doen om de entiteiten buiten je huis te houden. Dit is veelal advies over hoe je zelf innerlijk in elkaar zit en in het leven staat.

Voor voorbeelden van het reinigen van huizen en wat dit precies inhoudt, verwijs ik je graag naar het hoofdstuk Entiteiten.

Nazorg

Nazorg is een belangrijk onderdeel van het behandeltraject. Ik reik je hulpmiddelen aan waardoor je op eigen kracht weer verder kunt. Daarnaast stimuleer ik je, eigen verantwoordelijkheid te nemen zodat je eigenwaarde en eigenliefde kunnen groeien. Ik begeleid je in je proces, maar je zult uiteraard zelf het innerlijke werk moeten doen. Daarin leer je namelijk op een andere manier naar de dagelijkse gebeurtenissen in je leven te kijken. Je gaat als het ware een innerlijk transformatieproces aan waardoor je inzicht krijgt in jezelf en jouw levenslessen.

Een consult

Er zijn diverse mogelijkheden om mij te consulteren.

 • Een persoonlijk consult in mijn praktijk in Doetinchem.
 • Een telefonisch/skype consult.
 • Het energetisch reinigen van je huis.
 • Relatie coaching.
 • Intensive thuis.

Een afspraak maken

In bovenstaand verhaal heb je kunnen lezen wat ik voor je kan doen. Als je een afspraak wil maken of andere gegevens als vergoedingen, adres, telefoonnummer en routebeschrijving wil weten, dan verwijs ik je graag naar de Contactpagina

top

De mens achter het medium

Het is mooi om te zien dat het leven mij precies de juiste ervaringen heeft gegeven die ik nodig had om dit werk te mogen doen. Want ach, ook mijn leven ging niet over rozen. Ik heb mijn portie wel gehad, maar juist de pieken en dalen hebben me geleerd de diepte van mijn hart te verkennen en erop te leren vertrouwen. Het waren juist de dieptepunten die me de ervaring gaven die ik nodig had om emotioneel en geestelijk sterker te worden en mezelf te leren aanvaarden zoals ik ben.

Het werd me echter allemaal niet zo in mijn schoot werd geworpen. Je bent niet van de ene op de andere dag medium. Dat is een doorlopend groeiproces en zal pas stoppen als ik doodga. En ja, aangezien er geen opleidingen bestaan tot het ware en zuivere mediumschap, moest ik door vallen en opstaan loskomen van mijn oude gewoonten, zodat er ruimte kwam voor mijn engelen/ begeleiders om me te bereiken. Mijn gidsen en het leven zelf hebben me de juiste opleiding gegeven. Want als ik nu terugkijk dan zijn alle ervaringen die ik zelf in mijn leven heb gehad de juiste leerschool geweest om een sterke basis te leggen als medium. Ik werd als het ware door alles wat ik meegemaakt heb voorbereid om ook anderen te kunnen helpen. Naast de liefdevolle en geduldige begeleiding van mijn gidsen heb ik ook veel mogen leren uit de boeken van Josef Roelof, Johannes Greber en Emil Bock. Ook de lezingen van Hans Stolp hebben de warmte in mijn hart laten stromen als een feest van herkenning, en heeft met name Roelof Tichelaar, met zijn nuchtere, maar zeer heldere kijk op spiritualiteit, me door zijn boeken de kracht gegeven te staan voor wie ik ben. Ik heb door al dat vallen en opstaan mogen leren om puur vanuit mijn hart te werken. De plek waaruit mijn gidsen me begeleiden, met Christus als leidraad.

Tijdens de engelendagen, de cursussen, maar ook tijdens de persooonlijke sessies in mijn praktijk werd ik keer op keer diep geraakt door de hulp van de geestelijke wereld. Zo leerde ik te vertrouwen, me volledig te laten leiden en me te openen als een medium tussen de geestelijk goddelijke wereld en de onze.

top

Waar ik voor sta

In dat leerproces kwam ik ook voor hete vuren te staan. Helderziendheid lijkt heel mooi, en dat is het ook, maar kan ook best lastig zijn. Ik kreeg namelijk van alles te zien, uit lichte en donkere sferen en zo moest ik leren hierin een goed onderscheid te maken. Gelukkig heb ik een diep vertrouwen in God en zijn goede geestenwereld en heb ik zo mogen leren vanuit de juiste bron te putten.

Het is een grote misvatting, dat als je het goede nastreeft, je altijd de juiste gids 'aan de lijn' hebt. De vele manieren waarop de geestelijke wereld zich aan ons openbaart, behoeft dus altijd een uiterst kritische blik; komen de boodschappen van God of van de duistere machten. En geloof me, het kwaad weet zich prachtig te vermommen in hemelse lichten. Over al die vermommingen kan je meer lezen bij het hoofdstuk entiteiten.

Mijn grens

Ik heb dus gelukkig mogen leren, een goed onderscheid te maken. En juist door al die ervaringen heb ik een bewuste keuze voor de Christus gemaakt. Slechts de gidsen die met hem verbonden zijn, hem belijden en erkennen als eerste zoon van God zijn zuiver voor mij. De rest accepteer ik niet! Daar ligt dus mijn uitdrukkelijke grens. Een grens die noodzakelijk is, om zuiver en eerlijk te kunnen leven en werken.

Mijn bron


Als medium/kanaal of boodschapper houd ik me bezig met de geestelijke en emotionele bewustwording van mensen. Deze bewustwording brengt je dichter bij je ware Zelf en de Liefde in je hart. Ik word daarin begeleid door Gods Liefde. De vorm waarin ik deze Liefde ervaar kunnen bijvoorbeeld engelen zijn die door mij heen werken, maar ook de Liefde Zelf in de vorm van Jezus. Belangrijk om te weten hierin is wel dat ik zelf niet meer bijzonder ben dan jij. Ik ben slechts het kanaal dat gebruikt wordt om deze Liefde door te geven zodat genezing/inzicht kan plaatsvinden.

Mijn vertrouwen in God/de Liefde staat centraal in mijn werk en mijn leven. Je begrijpt dat ik zonder deze verbinding niet in alle zuiverheid mijn werk zou kunnen en willen doen. Mijn vertrouwen komt niet voort uit een kerkelijke achtergrond, maar vooral uit mijn persoonlijke zoektocht naar antwoorden. Een zoektocht die me vele ervaringen bracht waardoor ik veel en ook snel kon leren. Ondanks het vele vallen en opstaan hebben al die ervaringen tot diepe inzichten, een fijngevoeligheid en sterke intuitie mogen leiden. Een loslaten ook, van alles wat ik ooit geleerd had zodat ik met een schone lei door kan geven wat gezegd of gedaan moet worden. Alleen zo kon ik loskomen van persoonlijke invulling. Een cursus in Wonderen heeft me hierin ook gesterkt en doet dat nog steeds. God, of hoe de Allerhoogste Bron van Liefde voor jou ook heet, woont in het hart van ieder mens. Wat je met die Liefde doet in je dagelijkse leven mag het verschil maken.

Een gewoon mens

Natuurlijk is ook mijn leerproces nog niet ten einde. Mensen denken wel eens dat een medium alles weet, maar dat is natuurlijk niet zo. Als medium ben je een doorgeefkanaal van de geestelijke wereld, niets meer en niets minder. Ook ik ben een gewoon mens die haar eigen pad te bewandelen heeft, en de gidsen laten mij daar uiteraard in. Dus word ik, net als jij, elke dag weer op "de proef" gesteld. En gelukkig maar, want zo blijf je nederig en alert om zo zuiver mogelijk te kunnen zijn.

top