LIEFDE HEELT ALLE WONDEN

Liefde is Vrede

Er zal geen vrede onder de mensen zijn,
zolang er geen tuin van broederschap op aarde is.
Want hoe kan er vrede zijn
als ieder mens uit is op zijn eigen voordeel
en zijn ziel in slavernij verkoopt?

Jij, kind van licht,
verenig je met je broeders en zusters,
en ga samen op weg,
om de paden van de Wet te onderrichten
aan hen die willen horen.

Hij die vrede heeft gevonden
met de broederschap der mensen,
heeft zichzelf gemaakt
tot medewerker van God.

Ken deze vrede met je geest,
verlang naar deze vrede met je hart,
vervul deze vrede met je lichaam.

Jezus
(Uit: Het Esseense Evangelie van de Vrede)

Ware Liefde

Ware liefde - ze woont in je hart
altijd aanwezig, beschikbaar,
wachtend op jou
Ze vraagt niets, verwacht niets,
heeft geen oordeel of doel
Kom tot rust, luister zacht
en ervaar dat gevoel.

topNederigheid

Om tot die ware liefde te mogen komen, onderstaand een prachtig gedicht:

Nederigheid.
Dat betekent: ik moet minder worden
opdat Hij Die in mij woont meer kan worden.
Ik moet mij ontledigen van mijzelf.
Want waar ik ben, kan Hij niet zijn.
Hij kan alleen maar in Zijn volheid en heerlijkheid
in mij zijn, wanneer ik niet ben.
Wanneer mijn ik ophoud te bestaan
is Hij aanwezig.
Hij spreekt door mijn mond die Zijn mond is,
kijkt door mijn ogen die Zijn ogen zijn,
luistert door mijn oren die Zijn oren zijn,
handelt door mijn handen die Zijn handen zijn.
Hij en ik zijn één,
zoals Hij één is met de Vader.
Ik ben er niet meer; er is alleen Hij.

Bron: Vrije Katholieke kerk

top

De kracht van het gebed


Gebed

Onderstaand een vrije vertaling uit het boekje "Het gebed als mystieke weg" van Hans Stolp. Zo'n prachtig verhaal en uit het leven gegrepen.

Het verhaal gaat over de vraag -waarom. De vraag die het leven van Johannes beheerste en hem deed besluiten de kluisenaar op te zoeken.

7 weken liep hij, op zoek naar de kluisenaar. Tijdens zijn tocht werd hij geregeld boos, gefrustreerd, verdrietig en verbolgen tegelijk. "Hoe kon dit toch allemaal gebeurd zijn, en waarom bij hem". Maar na een tijdje begon de priemende vraag van het waarom, in zijn geval "waarom moest mijn zoontje sterven", zich steeds meer naar de achtergrond te verplaatsen.

In de lange tocht van 7 weken begon hij namelijk ook andere dingen in zichzelf te herkennen. Soms was het zo stil in hem dat hij een andere stem, die hij nog nooit eerder gehoord had, zacht tot hem hoorde fluisteren. De stem gaf hem rust, vertrouwen en een warm gevoel. Eindelijk bij de kluisenaar aangekomen ervoer Johannes dat een heel andere vraag naar de oppervlakte kwam dan die hij had willen stellen en die hem die zeven weken voortgedreven had, namelijk een vraag over het gebed. De kluisenaar zei: "In wie het verlangen opwelt naar het waarachtige gebed, die staat op de drempel van zijn eigenlijke geboorte. Want in het gebed komt God tot ons, en zijn wij in Hem. En alleen wanneer we in Hem zijn, stroomt het eigenlijke leven door ons heen, en zijn wij uit de dood in het leven gezet".

De diepere betekenis van dit verhaal schuilt in het durven geloven in het mysterie, het grote geheim en het diepe vertrouwen, dat bepaalde gebeurtenissen in je leven weliswaar soms moeilijk te doorgronden zijn, maar dat toch, naast alle tranen en opstandigheid als een geheim geëerbiedigd kan worden. Dat het ergens een bedoeling heeft. Het geheim van het gebed is het ervaren van de levende stroom die van God komt, die ons nooit verlaat, ook niet in de ergste nood. Een stroom van liefde die ons niet beschermt en behoedt tegen de dingen die we in ons leven niet begrijpen, maar waaraan we wel de kracht ontlenen om die te dragen.

Waarom

En ja, hoevaak vragen we ons niet af Waarom. Zoeken we de antwoorden op vragen of gebeurtenissen uit ons verleden. Maar wat doet die zoektocht naar het Waarom eigenlijk met je?

  • Het zorgt ervoor dat je, net als Johannes in het begin van het verhaal, in je boosheid, frustratie, onmacht, verdriet, of welke emotie dan ook blijft hangen.

  • Dat je verleden de regie van je leven overneemt, en in allerlei nieuwe gebeurtenissen blijft terugkeren. Niet omdat het toevalligheden zijn, maar omdat je die situaties zelf aantrekt, zelf creëert, vanuit de energie waarin je zit.
  • Daarnaast kan het er zeker ook voor zorgen dat je in een fantasiewereld gaat leven, voorbij het werkelijke leven. Want in je fantasie - de gedachten die er steeds door je hoofd gaan en die je niet kunt loslaten, creëer je juist dat, wat je eigenlijk niet wilt. Zo ga je voorbij aan wat er werkelijk is.
  • Het houd je vast in het analyseren, waardoor je in je hoofd blijft zitten, en alles wat er in je leven gebeurt wil begrijpen. Als je alles wil begrijpen, blijf je hangen in de materie en sta je niet open voor de Goddelijke stroom die met liefde je wonden kan helen.

Als je "het begrijpen" los kunt laten, dan word je langzaam aan weer aanraakbaar en leer je je over te geven aan het leven.

Het gebed leert je naar binnen te gaan, te luisteren naar de stem diep van binnen. Een stem van troost, van liefde en warmte. Een stem die het bevroren hart kan smelten en je tranen kan laten vloeien waardoor je ruimte schept om Gods levensstroom toe te laten. Je maakt jezelf weer aanraakbaar voor het mysterie door je over te geven aan die stroom. En die levens stroom zal je de kracht geven de grootste uitdagingen in je leven aan te gaan.

Het gebed is ook een manier waarop liefde kan helen. Niet alleen als je het moeilijk hebt, maar ook als je dankbaar bent. Een liefdevol gebed voor een ander doet echt wonderen.

top