Innerlijk Kind

Een eerlijke weg naar een bevrijd hart

Innerlijk kind


"Heel de wonden uit je verleden
breng je schaduw naar het licht
Eerlijk kijken naar jezelf
brengt geestkracht en evenwicht"Vrede sluiten met je verleden

Dat kan tijdens de Innerlijk kind Power Sessies. Inzicht in jezelf, jouw rol in het gezin, de psychologische achtergronden van jouw handelingen en gedrag en de spirituele levenslessen die in alles wat je meemaakt verborgen zitten.

Slechts een bevrijd hart kan werkelijk liefhebben. Inzicht en acceptatie van je verleden opent die weg en schenkt je innerlijke rust en vrede met jezelf. Inzicht dat je vrij maakt.

Onze kindertijd is bepalend voor hoe we als volwassene in het leven staan; in onze relaties, op ons werk en in ons innerlijke leven. Overleven doen we onze jeugd wel, maar helaas veelal dankzij de verdringing van gevoelens en de ontkenning van de waarheid. Zo maken we onszelf wijs dat we een fijne jeugd hebben gehad en dat het allemaal wel meevalt. Eenmaal volwassen blijken deze overlevings-mechanismen ons behoorlijk tegen te werken en het leven moeilijker en pijnlijker te maken dan nodig is.

Voor wie

Deze sessies zijn geschikt voor iedereen die vrede wil sluiten met zichzelf, zijn/haar verleden en de wonden uit de kindertijd. Die inzicht en verdieping zoekt in zichzelf. Want het verwerken van je verleden en het vergeven van wat er gebeurd is geeft je de ruimte de diepte van je ziel te verkennen. Je wordt je meer en meer bewust van de reden waarom je hier bent en de weg die je als ziel te bewandelen hebt.

Je kunt als individu deelnemen, maar uiteraard ook als echtpaar of partners. Lees de ervaringen van andere cursisten, mijn werk als medium en jouw mogelijkheden op deze site.

In je ware kracht komen:

 • Inzicht krijgen in je schaduwkanten zodat je zwakte je kracht mag worden
 • Leren de weggestopte gevoelens te voelen en te verwerken
 • Inzicht krijgen in verlammende angsten en trauma's en deze een andere plek geven
 • Liefdevol met jezelf (en daarmee ook met je omgeving) om leren gaan
 • Leren grenzen te stellen en je eraan te houden
 • Bij jezelf leren blijven ipv bij de ander
 • Eigenwaarde en eingenliefde toelaten
 • Kritiek, schuld en schaamte naar jezelf en anderen loslaten
 • Je eigen autoriteit worden en jezelf erkenning geven ipv het bij de ander zoeken
 • Uit de slachtofferrol stappen en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf
 • Een diepe band met jezelf en God/de bron opbouwen
 • Accepteren en aanvaarden wie je bent
 • De kracht van Christus in je hart toelaten waardoor je ook zelf deze kracht je weer eigen kan maken.

Spirituele groei
Werkelijke spirituele groei is ondenkbaar als je jezelf niet kent. Deze cursus geeft je de mogelijkheid tot zelfkennis te komen, en geeft je een sterke basis voor een nieuw begin. Je gaat je bewust worden van jouw onbewuste blokkades (die gevormd zijn toen je heel klein was) die je nu weerhouden grenzen te durven stellen, in je kracht te staan en te zien wie je werkelijk bent.

Je ziet dus dat we ons niet slechts bezighouden met de wonden die je als kind hebt opgelopen, maar dat je tevens een diepgaand proces van zelfinzicht aangaat.

Innerlijk proces

Het echte leven begint daar, waar je als mens de moed hebt om kritisch naar jezelf te kijken. Je gaat een innerlijk proces aan, waarin je volop met jezelf en de manier waarop jij in het leven staat wordt geconfronteerd.

 • Vraag je je wel eens af hoe je je schuldgevoel kwijt kunt raken?
 • Voel je woede, en wil je de werkelijke oorzaak leren kennen?
 • Loop je met levensvragen die je belemmeren de verantwoordelijkheid over je leven te nemen?
 • Heb je een beklemmende band met je ouders of relatie waardoor je je onvrij en onzeker voelt?
 • Maak je geen keuzes, waardoor je in een eeuwige twijfel blijft hangen en het leven aan je voorbij gaat?
 • Voel je je anders dan anderen, onbegrepen en alleen?
 • Voel je je droevig, en wil je dit leren loslaten?
 • Voel je je machteloos in de situatie waarin je verkeert?
 • Ben je (vroeger) misbruikt, en wil je je losmaken van de pijn uit je verleden?
 • Vergelijk je jezelf vaak met anderen waardoor je onzeker wordt?
 • Accepteer je jezelf in hoe je bent, of zoek je erkenning bij anderen?
 • Ben jij iemand die veel voor anderen doet, maar moeilijk voor jezelf opkomt?
 • Ben jij je spontaniteit verloren, waardoor het leven zwaar is geworden?
 • Wil je emotioneel en geestelijk sterker worden, waardoor je eindelijk kan gaan leven i.p.v. overleven?

Er is een kans om je leven te veranderen. Het vraagt aan je, actie te ondernemen en de verantwoordelijkheid te gaan nemen voor jezelf. Alleen jij kan je leven veranderen, niemand anders! Zelfinzicht helpt je om te kunnen veranderen.

top

Achtergrond

Van kindzijn naar volwassenheid

Onze kindertijd is bepalend voor hoe we als volwassene in het leven staan. In onze relaties, op ons werk en in ons innerlijke leven. Als we ons niet bewust zijn van de gevolgen die onze opvoeding heeft gehad, lopen we de kans de relatie van onze ouders te herhalen. Dit heeft gevolgen voor het individuele pad van jouw ziel. Bewustwording van de patronen, de verwondingen, de overlevings- en verdedigingstrategieën maken je vrij om jezelf te worden. Los van je ouders en hun zielenpad.

Helaas hebben we vaak niet in de gaten dat we onze ouders kopiëren. We willen het juist anders doen. Maar datgene wat zich vóór je 7e levensjaar heeft vastgelegd laat zich niet wegdrukken. Met alle emoties en verwondingen, die we met man en macht proberen te onderdrukken, worden we vroeg of laat allemaal geconfronteerd.

En ja, we hebben met z'n allen heel wat meegemaakt in onze kindertijd. Leuke, maar zeker ook minder leuke dingen. Het liefst denken we terug aan alle leuke dingen. De minder leuke ervaringen verdringen we vaak (meestal onbewust) naar de achtergrond. Om ze hopelijk nooit meer te hoeven voelen.

En zo ontwikkelden we al in onze kindertijd een strategie om te overleven, onze diepste pijn en verdriet quasie deletend uit ons systeem. We hadden alleen niet in de gaten dat we hierdoor onbewust gevoellozer werden en ons gingen richten op maatschappelijke dingen en prestaties leveren. Precies zoals onze ouders dat van hun ouders hadden geleerd.

Dat onze ouders eigenlijk vaak zelf emotioneel nog kinderen waren en emotioneel dus niet kapabel om ons te helpen, zagen we niet. We bleven zoeken naar hun erkenning, (en nog!) We gingen ons verantwoordelijk voelen voor hun geluk en van de mensen om ons heen, waarbij we onszelf en onze gevoelens helemaal vergaten. We werden eigenlijk ouders voor onze ouders ipv kind te mogen zijn. Zo ontwikkelden we een strategie van anderen helpen, omdat we wisten hoe zeer het doet als je er altijd alleen voor staat. Zo kon je jezelf staande houden en je kwetsbare, eenzame, verdrietige, boze, misbruikte en onmachtige ik-je verborgen houden. Voor jezelf en voor anderen. Het masker was geboren!

Maar diep van binnen weet je nu beter; voel je de eenzaamheid, de boosheid, het verdriet of de ontreddering. Je ervaart het ook in de relaties die je aangaat met anderen, en de gebeurtenissen (werk, vrienden, ouders etc.) die je in je leven tegenkomt. Zoals ik al eerder zei, worden we vroeg of laat geconfronteerd met die onafgewerkte emoties. In de gewone huis-tuin-en keuken gebeurtenissen van alledag. Bij de groenteboer, in de file, thuis of op ons werk. Het is de manier waarop jij reageert op situaties.

En gelukkig maar. Want in deze tijd van "grote schoonmaak" mogen we ons bewust worden van al die diepe lagen. Zo leren we onszelf werkelijk kennen in al zijn toonaarden: licht en donker. We mogen onszelf, ons IK uitzuiveren en ruimte maken zodat Christus erin kan wonen, zodat de lagere machten (waaronder: hartstochten, hatelijkheid, eerzucht, twistziekte, ergelijke jaloezie, wraakzucht, woede en hebzucht) geen vat meer op je kunnen krijgen. Die lagere machten zijn dus niet altijd lagere energieën, maar ook onbewuste delen in jezelf die gezien willen worden waardoor ze mogen groeien naar liefde. Dat is allemaal niet zo eenvoudig.

We mogen dus onder ogen durven zien dat velen van ons helaas zijn opgegroeid in gebrekkig functionerende gezinnen, waarin onze ouders het vaak al moeilijk genoeg hadden met zichzelf en niet in staat waren ons de zorg en aandacht te geven die we nodig hadden.

Tijdens de sessie help ik je inzicht in deze processen te krijgen, de verwondingen te helen, je schaduwkanten onder ogen te zien en zelf verantwoordelijkheid te nemen zodat je op eigen kracht weer verder kunt.

top

Inhoud

Tijdens de sessies kunnen we stap voor stap contact maken we met al die delen (rollen) van jouw innerlijk kind, die je nu weerhouden in je kracht te staan. Je gaat leren je denken los te laten zodat je weer op je gevoel en intuîtie leert vertrouwen. De rollen die je bent gaan spelen en de daarbij behorende overtuigingen komen aan het licht waardoor je inzicht krijgt in de barrières die je nu ervaart.

Zelfinzicht

Zelfinzicht is dus essentieel om je leven te kunnen veranderen. Je gaat jouw pantser en de bijbehorende maskers ontdekken en afgooien zodat je je werkelijke zèlf kunt gaan ontmoeten. Je gaat je losmaken van valse overtuigingen en beperkingen die je nu weerhouden jezelf te zijn. Opgebouwde angsten, boosheid, afhankelijkheid, verdriet of onvrijheid (bijv. in relaties), komen in een ander licht te staan en kunnen worden geheeld. Zo ga je alle pijndelen -die lange tijd bevroren waren- helen en op laten groeien naar de leeftijd die je nu hebt.

Daarnaast ga je leren waar je grenzen liggen, hoe je die gebruikt hebt en welke gevolgen dit heeft gehad. Zonder grenzen laat je over je heenlopen. Je kan je grenzen niet aangeven als je niet eerst innerlijk gevoeld hebt waar ze liggen. Zonder grenzen ben je dus niet in staat met beide benen op de grond te staan, je eigen kracht te voelen en een gezonde eigenwaarde, respect en liefde voor jezelf te hebben.

Het komt ook veel voor dat de trauma's in je leven je innerlijk klein hebben gemaakt waardoor je dit gaat compenseren in je dagelijkse leven. Dit compenseren uit zich wellicht door te presteren of veel op de buitenwereld gericht te zijn. Dat betekent tevens dat je innerlijk weinig aanwezig bent en openstaat om 'ongewenst bezoek' binnen te laten. Ook het binnenlaten van ongewenst bezoek zegt iets over jouw grenzen. Je innerlijke grenzen uiten zich uiteraard ook in jouw enegetisch lichaam - je aura, die teveel open kan staan waardoor je ongemerkt de deur open zet.

Dit ongewenste bezoek kan zich uiten in:

 • het overnemen van energieën en emoties van anderen. Je raakt verstrikt in 'wat is van mij en wat van de ander'
 • jezelf verliezen in de ander waardoor je jezelf kwijtraakt
 • onbewust openstaan voor entiteiten (overledenen en andere energieën waaronder ook de duistere krachten) die je energie leegzuigen en je leven anderszijds negatief beïnvloeden.

top

Verantwoordelijkheid nemen

Er is een antwoord op al deze dingen, en dat is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Geen eenvoudige opgave, maar wel noodzakelijk als je werkelijk eerlijk in je leven wil leren staan. De innerlijke winst die het je brengt zal je de geestkracht geven die je nodig hebt.

Werkboek

Naast de persoonlijke lessen ontvang je als extra ondersteuning ook schriftelijke lessen. Deze worden je per mail toegestuurd. De schriftelijke lessen vormen een belangrijk onderdeel van het geheel. Hierin leer je jezelf op een geheel andere manier kennen. Je wordt door de vragen met jezelf geconfronteerd waardoor jouw diepliggende patronen zichtbaar worden. De schriftelijke lessen vormen dus een belangrijke aanvulling op de lessen en worden soms ook tijdens de lessen gebruikt als basis voor een oefening.

Naast het werkboek ontvang je ook regelmatig persoonlijke feedback op hetgeen er in je leven speelt. Dit gebeurt aan de hand van een aantal vaste vragen die in de schriftelijke lessen worden verwerkt. Dit versterkt jouw innerlijke proces!

Begeleiding

Elke sessie wordt begeleid door de geestelijke wereld. Dat betekent dat ik altijd vanuit het Nu-moment werk, en geloof me, zij kennen ons beter dan wij onszelf. Het is elke keer weer wonderlijk om te ervaren wat er mag worden losgemaakt. Ik nodig je van harte uit het zelf te komen ervaren.

Deelname

Voor zijn deze sessies bestemd:
Voor volwassenen, mannen en vrouwen die hun leven zelf in handen willen nemen. Die los willen komen van minderwaardigheid, onzekerheid, angst, verdriet, misbruik, schuld- en schaamtegevoelens of onbenoembare gevoelens die hun leven saboteren en uit hun kracht halen. Die vanuit hun diepste kern willen leren leven en hiervoor bereid zijn eerlijk naar zichzelf te kijken en een innerlijk groeiproces aan willen gaan.

Reaktie van een deelnemer

Ik heb de sessies ervaren als een komen tot de kern, daar waar het echt om gaat. Het voelen en verwerken van verdriet, boosheid en rouw om wat niet geweest is in mijn kindertijd, hebben me dichter bij mezelf gebracht.

Het geeft me, dat ik steeds meer van mezelf leer houden, voorbij het ego, vanuit mijn echte ik, mijn ziel. Het maakt ook dat ik anders leer kijken naar mensen om me heen. Niet meer vanuit mijn behoeften die ik dacht door hen te kunnen laten vervullen. Die behoeften kan ik nu zelf vervullen. Daardoor voel ik me steeds meer in mijn eigen kracht staan.

Ik merk dat het heel belangrijk is om dagelijks contact te maken met mijn innerlijk kind. Dit houdt me dicht bij mijn gevoel en de basis van mijn zijn. Wat een geschenk. Ik wil je dan ook vanuit het diepste van mijn hart bedanken voor alles wat je me aangereikt en in me aangeraakt hebt. Soms heel strelend, soms heel confronterend, maar altijd liefdevol en zonder twijfel zinvol. Hiermee kan ik echt verder in mijn leven. In liefde en dankbaarheid denk ik aan je Yvonne.

Marianne uit Arnhem

Wil je meer reakties lezen, dan kan je die vinden onder het hoofdstuk
Ervaringen

Specifieke gegevens als vergoeding kan je vinden in de Agenda

Alle gegevens staan nog eens op een rijtje inp de Agenda
Direkt een afspraak maken:hier

top