Entiteiten of Ego delen

Op deze pagina krijg je een duidelijk overzicht welke entiteiten/vormen er zijn. Allerbelangrijkste om te weten is, dat alle genoemde vormen delen van het EGO zijn!


Gedachten zijn Krachten

Gedachten zijn krachten, en als die door het ego worden ingezet, waarbij eigenbelang boven het belang voor het geheel gaat, heeft dat (machts) misbruik als gevolg. De praktijkvoorbeelden die ik er in verwerkt heb maken je duidelijk hoe met name negatieve entiteiten (negatieve gedachten dus) zich in het dagelijkse leven kunnen manifesteren. Verderop lees je ook hoe je als je zelf sterker in je schoenen gaat staan en erachter komt dat je Zelf een onderdeel van God/De universele bron van liefde bent, je vanuit dat meesterschap niet meer uit het veld geslagen kunt worden. Je hebt als het ware de stekker uit onzekerheid en angst getrokken, en je weer aangesloten op je ware bron van kracht!

innerlijke kracht

Reinigen van een huis - hoe werkt dat

Het reinigen van huizen is één van mijn activiteiten. Ik doe dit op afstand, en hoef dus niet fysiek bij je langs te komen. Ik stem me af op je huis en krijg zo een kijkje in alle emoties die er bij je spelen en in het huis aanwezig zijn. Entiteiten, die voortkomen uit geprojecteerde (eigen) angstgedachten en het vasthouden hieraan, krijg ik te zien in vele vormen. In de vorm van overleden familieleden, maar ook andere mensen, dieren of onherkenbare vormen. Ik voel wat het is, spreek ermee en maak bewust. Ik laat zien wie het in werkelijkheid is, waarmee ik het de weg wijs naar heelwording, die dan door eigen keuze kan worden gemaakt.

Liefde omarmt alles, is nergens bang voor en kent geen tekorten. Het stroomt gewoon op het ritme van de stroom. In die stroom leren staan maakt je tot een baken van licht, voor jezelf en voor alles dat leeft. Zonder iets te doen ben je een krachtbron voor anderen.

Uit mijn ervaring blijkt dat met het alleen reinigen het niet is opgelost. Gedachten zijn krachten! Met je gedachten kan je angst, of liefde creëren. Als je in je eigen ware kracht gaat staan, en dit is de Christus Kracht, dan stroomt de levenskracht die je werkelijk bent door je heen; Liefde. Dan kan die liefde vrij stromen. Angst houdt deze vrije stroom van liefde tegen. Je begrijpt dat een onderdeel van het reinigen van je huis ook een stuk inzicht in jezelf met zich meebrengt. Inzicht in je eignen gedachten. Dit doen we na de reiniging. Ik vertel je wat ik ervaren heb en welk werk er aan de winkel is voor jezelf. Ook in dat vervolgtraject kan je bij mij terecht in de vorm van persoonlijke coaching sessies. Het "schoonhouden" is dus net zo belangrijk en heeft alles te maken met hoe je als bewoners zelf in het leven staat en met jezelf, je emoties en verleden omgaat.

Een voorbeeld:

Onverwerkte emoties van jezelf of anderen in huis trekken entiteiten van gelijke trillingen aan. Met gelijke trilling bedoel ik dat de betreffende entiteit/gedachtevorm dezelfde soort onverwerkte emoties/trauma's heeft als de bewoners. Ze voelen zich hierdoor aangetrokken omdat ze het herkennen en komen zo in je energieveld (aura), huis en omgeving, omdat het veilig en bekend voor hen voelt. Doordat ze de dood niet volledig hebben kunnen aanvaarden (bijvoorbeeld door plotseling overlijden, door ziekte of onbewustheid) en niet volledig hebben kunnen verwerken, kunnen ze de weg naar het licht (lees heelwording of liefde) niet vinden.

Dat betekent dus dat een huis schoon houden iets is dat de bewoners zelf moeten doen. Dit schoonhouden heeft te maken met het onder ogen zien van de eigen onverwerkte gevoelens en emoties. Eigenlijk is het - naast dat het lastig is - een mooi proces want het dwingt je om de diepte van jezelf in te gaan, emoties onder ogen te zien, verleden te verwerken en te accepteren, waardoor je als mens en als ziel kunt groeien. En die groei brengt je uiteindelijk steeds dichter bij God, op de weg naar huis die we allemaal lopen.

Soorten entiteiten

De positieve entiteiten;

De negatieve entiteiten;

Aardgebonden geesten of dolende zielen

In bovenstaand voorbeeld werd de dolende- of aardgebonden ziel al genoemd. Dit kan dus een overledene zijn die het aardse leven niet los kan laten. De reden hiervoor is heel verschillend:

 1. Het kan zijn dat de overledene plotseling is overleden en zich niet bewust is dat hij/zij is overleden;
 2. Er kunnen diepe onverwerkte emoties zijn (boosheid, verdriet e.d.) die de overledene niet los kan laten, waardoor de weg naar het licht en de begeleiders niet worden gezien;
 3. Het kan ook voorkomen dat de overledene vastgehouden wordt door het verdriet van de achtergebleven dierbaren, waardoor hij/zij vaak niet verder kan.

NB: Hoewel dolende zielen ook erg lastig kunnen zijn, behoren ze niet tot de negatieve entiteiten.

top

Gidsen

nooit alleen

Gidsen zijn entiteiten die de mens begeleiden op zijn/haar levenspad. Bij de geboorte krijgt ieder mens één of meerdere gidsen mee. Er is altijd één gids die je hele leven bij je blijft. Deze gids ken je vaak ook uit de sferen, toen je er zelf verbleef. Tijdens je leven kunnen er gidsen bijkomen en ook weer weggaan. Een gids gaat bij je weg, als hij je geleerd heeft wat je moest leren. Er kan dan weer een nieuwe gids voor in de plaats komen om het leerproces op een ander niveau te vervolgen. Het is afhankelijk van jouw eigen zielenpad en opdracht hoeveel gidsen je bij je hebt of worden toegewezen. Het komt wel eens voor dat een overleden familielid je gids mag zijn, maar dit is zeker niet per defenitie zo. Volgend voorbeeld vertelt daar een verhaal over.

Een praktijk voorbeeld:

Zo kwam er eens een vrouw bij me in de praktijk. Ik zag bij haar een klein jongetje, maar zag ook dat dit jongetje aan haar vastzat en graag losgemaakt wilde worden. De vrouw vertelde me, dat het haar overleden zoontje was, en dat haar reiki master had gezegd dat hij nu haar gids was. Ik had niet slechts twijfels over deze uitspraak, maar wist dat haar overleden zoontje zeker niet haar gids was.

Hoewel het pijnlijk is om iemand een hele mooie illusie te ontnemen, is het als medium belangrijk de waarheid te dienen. Ik heb haar dus verteld dat haar zoontje nog bij haar was omdat zij het grote verdriet om het verlies van hem nog niet had losgelaten. Haar verdriet, maar ook de trouw van haar zoontje hielden hem vast aan de aarde, waardoor hij niet verder kon.

Het was zeer pijnlijk voor de vrouw om dit te horen, zeker omdat ze niet in de gaten had dat ze het verdriet nog niet verwerkt had. Vaak stoppen we ons verdriet zo ver weg, dat we het niet meer kunnen voelen. Het pijnlijke hiervan is, dat we er altijd, hoe dan ook, weer mee geconfronteerd worden. Hetzij via een stilstand die we ervaren in onze eigen ontwikkeling, of via allerlei andere problemen die we op ons levenspad tegenkomen.

Je ziet dus hoe belangrijk het is om dit verdriet helemaal te doorleven, zodat jijzelf, maar ook de overledene verder kan. Meer praktijk voorbeelden tref je aan onder het hoofdstuk Ervaringen.

top

Engelen van God


engelen

Dit zijn zuiver geestelijke wezens die nooit een lichaam hebben gehad. Engelen zijn zeer nauw aan de mensen verwant en kunnen te allen tijde te hulp worden geroepen. Het zijn de boodschappers van God, en zij helpen en inspireren ons op ons levenspad. In tegenstelling tot gidsen zijn engelen nooit mens geweest, maar doen zij hun werk vanuit de sferen. Hun liefdevolle hulp aan ons is heel veelzijdig. Als je meer wil lezen over engelen dan verwijs ik je graag naar de speciale pagina hierover Engelen dagtop

Lagere geesten

Lagere geesten, zijn geesten die er bewust op uit zijn je te plagen of te misleiden, om er zelf beter van te worden. Het kan ook het geval zijn dat een lagere geest (man of vrouw) het agressieve gedrag of machtsvertoon, dat hij had toen hij nog op aarde was, nog steeds voorzet. Dit waren op aarde al hele slechte en harteloze mensen. Je kan dit bij voorbeeld tegen komen in oudere huizen. Een praktijk voorbeeld tref je hieronder aan.

Lagere geesten staan nog heel ver van God/liefde af en zitten vast aan aardse verleidingen, emoties, lusten, hartstochten en verslavingen. Bij verslavingen aan drank en andere drugs nemen zij deze nog steeds tot zich via nietsvermoedende aardse bewoners. Zij misbruiken hen dus om hun eigen verslaving te kunnen handhaven, waarmee ook de nog levende aardse bewoner aan de verslaving wordt blootgesteld en in de meeste gevallen dus ook verslaafd is. Een hele nare gedachte, maar toch werkelijkheid. In menige kroeg hangen dan ook veel van dit soort geesten rond die zich via anderen aan het verleidende aardse vocht tegoed doen.

Een praktijkvoorbeeld

Zo was ik eens in een heel oud huis waar vreemde dingen gebeurde.
Ik hoorde er klop geesten, zag en hoorde een spiegel kapot springen (die toen ik weer keek, weer heel was), hoorde gillen, rook vreemde geuren, deuren werden dicht gesmeten en de tv ging vaak spontaan uit. Een naar tafereel. Ik mocht dus even schouwen in een andere tijd, en ervaren dat er duidelijk iets in dit huis gebeurd was, maar wat, dat wist ik niet.

Toen ik me na een tijdje vanuit mijn eigen huis op dit huis afstemde, en er in de geest heenging, trof ik er allerlei dolende geesten aan. Het waren met name vorige bewoners, maar ook een aantal lagere geesten. Er heerste angst bij een aantal, maar ook onwetendheid dat zij overleden waren. Een vijftal, waaronder een vrouw in een rolstoel, kon ik zonder moeite de weg naar het licht laten zien, en zij vertrokken opgelucht naar hun volgende bestemming. Maar toen zag ik drie heel donkere mannen, gekleed in zwarte pakken. Ze zaten met elkaar in de woonkamer. Toen ik met hen begon te praten merkte ik veel weerstand bij hen, gevoelens van agressie maar ook schuldgevoel. Een schuldgevoel dat hen vasthield aan deze aarde.

Na enig gepraat konden 2 van hen zich overgeven en naar het licht gaan. De laatste had het er moeilijker mee. Die kon niet loslaten. Ik kreeg het gevoel dat hij degene was die de aanstichter van het kwade was en vertelde hem dat het geen zin had om nog langer zo door te gaan, en in deze aardse gevoelens te blijven hangen. Dat ook zijn leven verder kon gaan als hij zichzelf zou vergeven en over zou geven aan de volgende stap. Hij hoorde hier niet meer, en wat er gebeurd is, is voorbij.

Je kunt het niet meer terugdraaien. Op een gegeven moment zei ik tegen hem: "Ik vergeef je". Het verlossende woord, zo bleek, wat mij door mijn gidsen werd ingefluisterd. Het had effect. Hij kon loslaten en ook zijn weg vervolgen. De rust was gelukkig wedergekeerd en iedereen had zijn plek gevonden.

top

Demonen

Demonen is een ander verhaal. Dit is een trilling waarbij men nog vol in het ego (lees angst) zit waarbij zo met de eigen macht en onmacht geworsteld wordt dat er geen ruimte is voor liefde uit het hart. Daarom wordt het ook wel vaak de duisternis genoemt. Demonen vermommen zich graag in geestelijke gewaden als bij voorbeeld priesters, of doen je geloven je overleden vader, moeder of ander familielid te zijn. Zij spelen in op het gemoed van de mens en proberen zo invloed uit te oefenen of zelfs geheel beslag op je te leggen. Als zij geheel bezit van je nemen dan spreken we over bezetenheid. Frans Palmen, een collega medium zegt hier nog over: Een demon is een overleden, dolende mens, welke doorgaans zeer slecht geleefd heeft. Omdat die mens geen Licht in zichzelf heeft opgebouwd leeft hij in de duisternis. Zij zijn tegenwoordig talrijker dan ooit op aarde aanwezig. Het is hun doel de mens naar hun oorden (gedachtenwereld) te trekken, door de mens te verleiden en aan te zetten tot slecht gedrag. Door zich psychisch aan een mens te binden leven zij zich uit via die mens. Mensen die goed werk trachten te doen proberen zij te ontmoedigen en te frustreren. Het zijn meesters in het zaaien van onrust, twijfel en tweedracht. Gelukkig leven we nu in een tijd van groet transformatie, waarbij steeds meer mensen vanuit de liefde van hun hart leven.

Een aantal praktijkvoorbeelden:

Tijdens een meditatie stond er ineens een levensgrote wolf, met bloed stromend uit zijn bek, voor me. Ik zei tegen de wolf "waarom laat je me je tanden zien, ik ben ook een kind van God en mij kan je niets deren, want Christus woont in mij. Jij hebt geen macht over mij". Hij verdween direkt. Dit was uiteraard een deel van mezelf die bang voor liefde was in die tijd en zich in het geheel niet aan liefde wilde overgeven. het kortdate antwoord zorgde ervoor dat het direkt weg was. Dat gebeurt dus als je in je eigen kracht gaat staan. Totale overgave is iets waar het ego niet van houdt, want het betekent het oplossen/verdwijnen in het geheel ervan.

Weer een andere keer, tijdens het reinigen van een huis, zag ik een heel zielige vrouw. Ik dacht, ik zal haar helpen, ze zoekt de weg naar het licht. Maar iets in mij gaf me een raar gevoel en waarschuwde me voorzichtig te zijn. Ik zag de vrouw van de achterkant, en vroeg haar zich om te draaien. Toen ze zich omdraaide zag ik een spierwit, en boos gezicht, omringt door een diepe kou. Ik gebood haar In Christus naam weg te gaan. En terwijl ik een denkbeeldig kruisbeeld voor haar hield, verschromelde ze. En zo zijn er nog zoveel verhalen. Ik kan me voorstellen dat als je dit leest, je misschien denkt "wat zijn dit voor sterke verhalen". Ik zeg je, het is de waarheid.

Er is zoveel negativiteit in de astrale sferen dat ik niet voor niets steeds waarschuw voor het nietsvermoedende afstemmen op gidsen e.d. Wees er voorzichtig mee, of liever nog, zie ervan af! En als je hulp zoekt, bidt dan tot God of Christus en je zult merken dat je gehoord wordt.

top

Engelen van Lucifer, gevallen engelen, duivels of in een simpel woord ANGST.

Naast de engelen van God zijn er ook engelen die zich ooit tot de kant van Lucifer hebben laten verleiden. Lucifer, de tegenstander van Christus, die de macht en positie van Christus wilde hebben en zo de strijd aanging. Lucifer verleidde vele engelen om aan zijn kant te komen om samen zo sterk te worden dat ze Christus konden verslaan. God greep in en heeft aartsengel Michaël en zijn troepen aangesteld om Lucifer te verslaan. Toen dit gelukt was werd Lucifer, samen met de gevallen engelen, verbannen naar de duistere oorden, waaronder ook de aarde. Frans Palmen zegt hier nog over: Deze gevallen engelen hebben elk contact met God verloren en kunnen niet meer terug. Zij zijn meesters in het 'ten val' brengen van mensen. De schepping van de mens was de oorzaak van hun val, hun strijd en verstoting uit de Lichtsferen. Zij haten de mens zeer. Dat komt omdat zij geen enkel licht en liefde bezitten omdat zij volledig van God zijn afgesloten. Ook hier bestaan hiërarchieën. In onze tijd, vooral in de tweede helft van de 20e eeuw, hebben zij, dankzij de onwetendheid van de mens veel macht verkregen.

Ook de gevallen engelen hebben er dus alle belang bij je te misleiden en van God af te houden.

Een praktijkvoorbeeld:

Zo zat ik eens te mediteren toen ik een gestalte in de woonkamer zag lopen. Ik vroeg de man, die eruitzag als een priester, wie hij was. "Ik kom van God om je te helpen", zei hij. Toen ik vroeg of hij Christus belijdde zei hij "nee" en na de verlossende woorden droop hij af.

De strijd tussen goed & kwaad; Liefde versus Angst

De strijd tussen het goed en kwaad is in volle gang. Juist in deze tijd, waarin steeds meer mensen gevoeliger worden voor het zien en ervaren van andere sferen is het belangrijk te weten dat er ook gevallen engelen zijn. Deze gevallen engelen maken grof misbruik van gevoelige en zoekende mensen. Mensen die in de meeste gevallen zelf onverwerkte emotionele trauma's hebben, maar zich daar niet of nauwelijks van bewust zijn. Hun zoektocht is vaak een vlucht van hun onbewuste-, onverwerkte emoties en velen storten zich dan ook nietsvermoedend in het spirituele. Juist omdat er in deze spirituele wereld zeer veel kaf is en maar weinig koren is de kans groot dat ze ten prooi vallen aan de verkeerde "leermeesters". Cursussen als het leren communiceren met je gids, leren pendelen, automatisch schrift, tarot en andere new age cursussen hebben al vele mensen op het verkeerde been gezet en onbewust in contact gebracht met de duistere werelden van het geestelijke. Als je werkelijk innerlijk wilt groeien, mijdt dan dit soort cursussen "als de pest". Het klinkt resoluut en hard, maar dergelijke grenzen heb je in deze tijd hard nodig. Ik heb al teveel gezien en ervaren en vele clienten in mijn praktijk gehad die hevig gedemoniseerd waren door dit soort cursussen. De beste cursus, waar je het meeste van leert, is je dagelijkse leven. Loop niet weg voor de gevoelens die anderen bij je opwekken maar voel welke diepe pijn het zichtbaar wil maken.


Je zult altijd moeten toetsen of een engel, gids of andere "helper" Christus dient, belijdt en erkent. Als zij dit niet doen, dan moet je ze in naam van Christus wegsturen. Negatieve entiteiten (demonen) verdragen het woord Christus niet, en dat is logisch, want Christus heeft met zijn toegewijdde leven op aarde en zijn dood aan het kruis het kwaad overwonnen. Roelof Tichelaar legt dit zo mooi uit in zijn boek "de kracht van Christus in ons": "In het leven van Jezus kwam de strijd tussen goed en kwaad tot een historisch hoogtepunt. En door trouw te blijven aan Gods opdracht en te volharden tot de door aan het kruis toe, kon hij, Christus, na zijn aardse dood de geestelijke wereld binnengaan en de onbeperkte rechten van Satan (Lucifer) ongedaan maken. Nadat Satan een deel van de engelenwereld aan zijn kant had gekregen en meegesleurd had in de diepten van de duisternis, eiste de goddelijke rechtvaardigheid dat hij onbeperkt mocht heersen over eenieder die vrijwillig zijn kant gekozen had. Na zijn dood richtte Jezus zich in de ggestelijke wereld tot de geesten die door de macht van Satan gebonden waren. Maar nu moest Satan, de voormalige Lichtdrager, zijn rechten wel afstaan en zijn gevangenen laten gaan, omdat hij Jezus gedurende zijn aardse beproevingsperiode niet overwonnen had. Daardoor was Jezus toegerust met goddelijke kracht, kon hij Lucifer op de knieën krijgen, en werd de macht van de geestelijke dood (dat is de afgescheidenheid van God en Christus) gebroken. Alle gevallen engelen die tot God wilden terugkeren konden door deze overwinning weer terugkeren naar hun oorspronkelijke geestelijke thuis. Zij waren bevrijd. En nu, ook in deze tijd, is het diezelfde Christus die de mensen wil bevrijden. Alleen dit is een bevrijding die van binnenuit mag plaatsvinden. Juist door ons bewust te worden van onze vrije staat in Christus, kan en mag het kwaad ons niet langer binden. Mocht het je niet lukken om ze weg te sturen dan kan je uiteraard altijd mijn hulp in roepen.

Het boek: "de kracht van Christus in ons", waaruit je in bovenstaande tekst een stukje hebt kunnen lezen, kun je vinden in Boekenlijst & Links

top

Hoe komen entiteiten in je huis, aura of direkte omgeving

Onze ervaring is, dat negatieve entiteiten niet zomaar in je huis zitten. Je kunt ze door je eigen energie, gevoeligheid, angsten en onverwerkte emoties zelf aantrekken of "oppikken" en ongemerkt vasthouden. Hierdoor voedt de entiteit de emoties van jou of van andere bewoner(s) in huis, waardoor je vaak niet, of lastig in staat bent, de eigen emoties te verwerken. Daarnaast kan de entiteit in kwestie je ook emoties laten voelen die niet van jou zijn, maar die je door de entiteit worden opgelegd. Jij voelt je naar, en kan je suf piekeren wat dit nare gevoel is, terwijl het niet eens van jou is!

Entiteiten kunnen kostbare energie aan je onttrekken, waardoor bij voorbeeld oververmoeidheids symptomen kunnen optreden. Door een voortdurend "aftappen" van je energie raak je uitgeput. Ook het funktioneren van je organen kan hierdoor worden aangetast. Andere symptonen zijn onder andere: prikkelbaarheid, onverklaarbaar verdriet of pijn, agressie, negatieve gedachten, duizeligheid, braken, ruzies, duistere gelaatsuitdrukking, maar ook zelfverwonding, geheugenverlies, nachtmerries of het veelvuldig horen van stemmen.

Een ander belangrijk gegeven is, dat het gebruik van verdovende middelen, het beluisteren van sommige hard core muziek of het regelmatig bezoeken van dit soort feesten, de lagere geestenwereld aantrekt, met alle gevolgen van dien. Ik heb regelmatig jongeren mogen bevrijden van dergelijke entiteiten. Jammer is het vaak wel, dat vele jongeren de ernst van dit gebeuren niet inzien en gewoon doorgaan met hun oude levensstijl, waardoor de lagere entiteiten weer hun gang kunnen gaan.

"Ongewenst bezoek" een boek van Roelof Tichelaar, gaat over de invloed van demonen en lagere geesten. Mocht je hier meer over willen lezen, dan tref je de gegevens aan in de boekenlijst onder het hoofdstuk Boekenlijst & Links.

Zo zie je dus dat uit de menselijke energie de entiteit zijn/haar bestaansrecht haalt en hier blijft rond dolen.

top

Hoe bescherm je jezelf voor beïnvloeding van entiteiten

(*1) Christus zelf is onze allerbelangrijkste bescherming. Hij is de gevolmachtigde van God, aan wie alle macht gegeven is. Zoals al eerder beschreven werd Lucifer (Satan) jaloers en opstandig tegen de heerschappij van Christus, en werd in zijn opstand uiteindelijk gestopt door een ingrijpen van God Zelf. Hij en zijn gevolg werden verbannen naar de duisternis.

Christus was ook degene die de aanvallen van Satan op aarde heeft doorstaan. Na Christus dood werd Satan gedwongen afstand te doen van zijn macht over de gevallen mensheid. Het zal je dus niets verbazen dat Satan en zijn demonen een ontzettende weerzin hebben tegen Christus. Zij kunnen die naam niet verdragen, en de macht die Christus gegeven is, maakt dat de demonen tegenover Hem machteloos staan. (*1): uit Ongewenst bezoek van Roelof Tichelaar.

En van die machteloosheid mogen wij gebruik maken als we belaagd worden door deze zeer lage en boze entiteiten. Want wat voor Christus geldt, geldt ook voor zijn volgelingen. Door een volgeling van Christus te zijn weet je jezelf beschermt.

Daarnaast is het belangrijk, je bewust te zijn/worden van jezelf.

Onderstaand een aantal voorbeelden:

 • Stevig in je eigen schoenen staan
 • Je eigen autoriteit worden, kritisch durven zijn, i.p.v. klakkeloos
  aannemen wat anderen zeggen
 • Bij jezelf zijn i.p.v. bij de ander
 • Nee kunnen er durven zeggen
 • Duidelijke grenzen hebben en aangeven
 • In je lichaam zijn i.p.v. slechts in je hoofd (vanuit je denken leven)
 • Bewust zijn van jezelf en je omgeving; wat is van mij en wat van de ander
 • Controle loslaten zodat er plaats is voor een diep vertrouwen in God
 • Bewust zijn van de liefde die Jezus Christus met ons deelt en in ons legt
 • Christus in je hart toelaten

Noot: Het moge duidelijk zijn dat je je niet kunt beschermen tegen een lagere geest die bij voorbeeld als vorige bewoner in je huis heeft gewoond. In zo'n geval zit er niets anders op dan hulp in te roepen om de geest weg te sturen, dan wel naar het licht te laten gaan.

Hulp bij bevrijding

Als je de genoemde kenmerken van de entiteiten herkent, en je het gevoel hebt dat er entiteiten in je huis of aura zitten die je lastig vallen en je leven beïnvloeden, dan is het raadzaam een afspraak te maken. Ik verwijs je hiervoor naar de gegevens op de Contactpagina Contact.

top