Artikelen

Yourself

Onze geestelijke opdracht

In de bijzondere tijd waarin wij nu leven worden we allemaal blootgesteld aan het licht en het donker, het goed en het kwaad. Je slechts op het licht richten laat je niet ontkomen aan die onzichtbare machten en krachten die op aarde werkzaam zijn.

Als je emotioneel en geestelijk wil groeien vraagt het je alert te zijn, grenzen te stellen, kritisch durven zijn, je eigen autoriteit te worden, in je oerkracht te gaan staan en de stilte in jezelf toe te laten, waardoor je vanuit een nieuw bewustzijn helder kunt zien wat er in je leven speelt.

Er is ook hulp. Want juist in deze tijd, is het aartsengel Michaël, die door zijn krachtige optreden zichbaar maakt wat lang verborgen is gebleven. Hierdoor wordt het kwaad ontmaskerd en zal zijn ware gezicht zichtbaar worden. Aan ons de taak ons hart te openen en de waarheid binnen te laten. De waarheid die ons door Christus zo helder is geworden door zijn leven hier op aarde. Christus, die het duister door zijn leven en sterven heeft overwonnen, is ook nu onder ons, om ons op deze weg van het donker naar het licht te begeleiden. Door je te openen voor zijn Geest, vind je de rust en innerlijke vrede waarnaar je verlangt.

De kringloop van de ziel

Het is de verantwoordelijkheid voor onze ziel om innerlijk te groeien, tot zelfbesef te komen en Gods liefde te verwoorden in ons Zijn hier op aarde. De ziel heeft al een lange weg achter de rug in de kringloop die hij doormaakt. We zijn diep in de materie gezakt, hebben ons door de eeuwen heen heel ver van God verwijderd, om ons nu - in deze overgangstijd - steeds meer te vergeestelijken, ter voltooiing van die kringloop, op onze terugreis naar God. Het blijft wel een keuze die je zelf moet maken. We mogen onszelf steeds meer uitzuiveren, ons losmaken, van onze persoonlijkheid (ego), zodat we ruimte maken voor de Geest om in ons te wonen. De zuivere en echte liefde te laten stromen.

Stilte

Vergeestelijking vraagt om stilte, vraagt om een loskomen van ons (mis)(ge)maakte zelf, ons ik. Als je die stilte toelaat begin je aan een innerlijke reis. Een reis die je langs valse overtuigingen brengt die je persoonlijkheid (ego) is gaan geloven. De valse overtuigingen die de maatschappij en helaas ook velen van onze ouders ons hebben opgelegd. Die innerlijke reis vraagt je om los te komen, uit te breken, je eigen autoriteit te worden en in alle eerlijkheid jezelf te durven zien. Het leid je over eenzame wegen, naar doodlopende sporen, confronterende schaduwen die het licht nog niet durven zien. Maar die innerlijke reis brengt je tevens inzicht, liefde, kracht, erkenning en pleisters op je wonden als je het doorschijnende licht van die stilte toelaat. Door jouw inzicht, innerlijke en emotionele groei, groeit en bloeit de hele aarde, de gehele mensheid, elke dag een stukje dichter naar eenheid. En in die eenheid ligt de vrede. De vrede die nu, als we om ons heen kijken, en de kranten erop na lezen, nog ver te zoeken is. Jij kunt dus een stukje bijdragen aan die wereldvrede. Hoe? Door naar binnen te gaan, en je eigen gescheidenheid en onvrede om te leren buigen. Een zuiveringsproces aan te gaan, waarbij je je opent voor de Goddelijke Geest om in jouw te wonen.

Uitzuivering

De uitzuivering, waarover ik hierboven al schreef, heeft te maken met het loskomen van de gescheidenheid in ons zelf, ook wel dualiteit genoemd. Als we ons nog te druk maken over ons persoonlijke leven en alle beslommeringen daarin, dan blijf je hangen in je lagere zelf oftewel je lagere emoties. Zo ontneem je jezelf de kans in eenheid met je hogere zelf te komen, die een direkte verbinding met de geest heeft. Ons hogere zelf (of de Christus in ons) kent ook geen gescheidenheid. Op de weg van gescheidenheid naar eenheid is jouw persoonlijke inbreng dus van levensbelang. We zijn allemaal door onzichtbare draden aan elkaar verbonden. Als ieder mens zichzelf losmaakt en tot innerlijk vrede komt, dan zul je merken dat het met de vrede in de wereld ook beter zal gaan. Jouw focus in je leven is dus belangrijk. Ben je spiritueel bezig om er zelf beter van te worden, of werk je aan jezelf om een betere wereld te krijgen voor ons allemaal?

Je ego overwinnen betekent niet dat je je ego helemaal naast je neerlegt. Het ego heeft ook positieve kanten als bij voorbeeld de ontwikkeling van je innerlijke autoriteit waardoor je onderscheidingsvermogen kunt opbouwen, nee kunt zeggen en je grenzen duidelijk afbakent. Dat je los komt van de afhankelijkheid van je omgeving, rollen, familiebanden en hun ideeën en leefgewoonten. Dat je innerlijk gaat voelen wat jij belangrijk vindt. Het is een geestelijke opdracht, verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven, en dat kan slechts door bewust naar jezelf en je eigen handelingen en gedachten te kijken. Als je blijft hangen in het verleden en de pijn die daaraan kleeft, is het lastig los te komen uit het juk van je emoties.

Begrijp me niet verkeerd. Het is belangrijk om je emoties te verkennen en te herkennen en er gehoor aan te geven, maar je moet er niet eeuwig in blijven hangen. Als je ontwaakt uit de illusies van het leven dan kan je de gemiste kansen die je in teleurstellingen vast kunnen houden, laten voor wat ze waren. Je kunt nieuwe kansen voor jezelf openen, door jezelf te openen. Weer kwetsbaar te worden. De gemiste aandacht en liefde te zien als een mogelijkheid om zelf lief te hebben, aandacht te schenken, te ontvangen, te leven. Die verantwoordelijkheid vraagt je te leren voelen, en je denken, dat geregeerd wordt door het ego, te laten varen.

Zo mag jouw aangeboren kwetsbaarheid en intuitie doorschijnen en van jou weer een aanraakbaar persoon maken.

top

Het spel tussen licht en donker

Het ontstaan

God heeft zijn eerste zoon (Christus) de zeggenschap over de aarde en de hemelen gegeven. Christus is de enige zoon die werkelijk uit God geschapen is. De daaropvolgende zonen, en ook wij komen voort uit Christus. De tweede zoon van God was Lucifer, wat lichtdrager betekent. Lucifer was jaloers op Christus. Hij wilde eigenlijk de eerste zoon zijn, ipv Christus. Door zijn hang naar macht ging hij de strijd aan om de eerste plaats te verwerven. Hij verleide andere lichtwezens om hem te volgen om zo samen meer macht en bezittingen te kunnen verkrijgen. Op het moment dat de groep groot genoeg was en Lucifer wilde gaan aanvallen, greep God in. Hij gaf aartsengel Michael de opdracht om met zijn troepen die waren overgebleven (er waren er namelijk ook overgestapt naar Lucifer) Lucifer en zijn aanhang te verbannen. Lucifer verloor de strijd en werd verbannen uit het hemelrijk en op aarde geworpen.

bron: vrije vertaling van Omgang met Gods Geestenwereld van Johannes Greber

Als je dit zo leest en het neerlegt naast wat er nu in de wereld speelt, en ook in de spirituele (new age) wereld, dan is er eigenlijk niets veranderd. Het gaat nog steeds om macht en bezit. Je ziet dus dat Lucifer nog steeds actief is en ons probeert te verleiden. Dit hoort ook bij Gods plan. Nieuwe centra vliegen als paddestoelen uit de grond. Lichte en donkere. Het lijkt wel of de spirituele supermarkt is geboren, want spiritualiteit is hot en er valt geld mee te verdienen, waardoor de nietsvermoedende zoeker veelal op een dwaalspoor wordt gezet. Maar niet alles wat gechanneld en geschreven wordt komt uit de zuivere bron. Inwijdingen, healingen, merkaba energie, en zo meer beloven gouden (Luciferische) bergen. Je hoort en leest over channelingen en het "zuiverste" wat doorgegeven is, kristallen healingen, Elohim krachtplaatsen, verlichting behalen door het volgen van cursussen en inwijdingen en zo meer. En ja, wie wil niet de makkelijke en brede weg naar bewustwording en als het op zo'n eenvoudige manier gaat en kan - wie wil dat dan niet? Maar wat is waarheid? Is het niet de levensweg zoals Christus ons die juist is voorgegaan? In genoemde kringen (van de snelle weg) hoor je bijna niemand over Christus praten. O ja, de christus energie, of de christus kracht zijn gewilde termen, maar over De Christus zelf hoor je hen zelden. Christus, de eerste zoon die de zeggenschap over de aarde en de hemelen van God heeft gekregen. De ene die zegt de weg en de waarheid te zijn. Met die wetenschap is het toch niet moeilijk te kiezen welke weg te gaan en wie te volgen? Lucifers campagne is echter diep verweven in onze hele maatschappij. Vandaar dat veel mensen erin trappen, net als toen...en nietsvermoedend vallen als de gevallen engelen.

Het "spel" tussen licht en duisternis speelt nog steeds. God gaf ons de vrije wil om te kunnen kiezen. Je kunt slechts één heer dienen.

De innerlijke weg

De innerlijke weg is dus niet het brede pad, met een snelweg naar het licht. Het is een heel smal pad, waarbij je heel dicht bij jezelf moet blijven om niet in de verleiding (lucifer die je ego bespeelt) te vervallen. Bij jezelf blijven, in die gewone allerdaagse dingen die je doet, maar ook in je omgang met anderen. Je niet te laten beïnvloeden door die ander, je omgeving of je situatie, maar steeds heel dicht bij jezelf blijven en voelen wat goed voelt in je hart. Een weg waarbij je eerlijk naar jezelf durft te kijken en in alle kwetsbaarheid zowel licht als donker in jezelf onder ogen durft te zien. 't Is geen eenvoudige weg, maar een weg waar je innerlijk mag leren voelen. En als je besluit de weg samen met Christus te bewandelen, je daaraan overgeeft, zonder je eigen verantwoordelijkheden te laten liggen, dan zal het een pad van diepe dankbaarheid, nederigheid en verwondering worden. Een smalle weg, met oneindige liefde en diepgang.

top

De aarde als leerschool

De rollen die we spelen in ons persoonlijke spel

Ja, de aarde is "slechts" een leerschool. Het is de enige plek in ons gehele universum waar we een fysiek lichaam hebben. Dat maakt de aarde ook zo uniek en geliefd om er te incarneren. Via ons fysieke lichaam kunnen we als mens namelijk leren onze eeuwige geest toe te laten. We mogen ons innerlijk steeds meer bewust worden Wie we zijn, en groeien in liefdeskracht.

Als we hier op aarde komen nemen we een aantal uitdagingen (opdrachten) mee om te ervaren en te leren. Je kiest de meest ideale situatie uit om jouw lessen te kunnen ervaren, en dat is onder andere het gezin waarin je komt. In ons dagelijkse leven voelen die uitdagingen vaak als problemen. Maar het zijn juist de gebieden die we als ziel nodig hebben om verder te groeien op onze persoonlijke evolutieweg. En juist die groeimogelijkheden, die zich uiten in pijn, angst, depressie, onzekerheid, prestatiedrang, perfectionisme of verdriet, ontlopen we vaak het liefst. We willen namelijk niet steeds met onze gevoelde tekortkomingen (zoals we ze zien) geconfronteerd worden. We lopen er graag hard voor weg, wat zich in de praktijk uit in de vorm van:

 • Hard werken/altijd bezig zijn; jezelf verliezen in je werk.
 • Spiritualiteit: te veel spiritueel gericht zijn, waardoor je op andere gebieden achterblijft, of die zelfs niet ziet.
 • Verslavingen: aan drank, drugs, sex, werken, gokken, relaties, problemen, slachtofferrol enzo meer.
 • Afzondering: jezelf afsluiten van je omgeving (je partner en jezelf).
 • Gerichtheid op anderen waardoor je het contact met jezelf verliest.
 • Bagatelliseren en wegrationaliseren: ach het valt allemaal eigenlijk wel mee.

Weglopen voor pijn

Al dat (onbewuste) weglopen voor je pijn put je energetisch uit en zorgt er tevens voor dat je compleet van jezelf vervreemd raakt. Het wegdrukken van alle emoties kost zoveel energie dat je innerlijk en uiterlijk uitput raakt. Hierdoor creëer je uiteindelijk blokkades in je eigen energieveld èn in je organen. Met alle gevolgen van dien als fysieke-, emotionele-, mentale- en spirituele ziekten en problemen die zich kunnen uiten als:

 • diepe gevoelens van eenzaamheid
 • hier niet willen zijn op aarde,
 • problemen en strijd op je werk,
 • ruzies en strijd in je relatie,
 • onenigheid met familie,
 • onrust in jezelf,
 • gezondheids problemen en ongelukken
 • etc.

Ten tweede zorgt het weglopen voor je pijn er ook voor dat je uiteindelijk niets leert van de situatie, waardoor je een kans om te groeien misloopt en het daardoor nog eens op je bordje krijgt (herhalingen). Ten derde zorgt dat weglopen voor jezelf ook voor het blootstaan aan donkere energieën die je in de greep van de angst houden. Ze leggen psychisch beslag op jou waardoor ze je angsten, twijfels en gevoelens van tekortkomen aanwakkeren en versterken. Zij hebben er alles voor over om jou van de weg naar God af te houden. Ze "kraken" je woning (lichaam) als jij er niet in woont en wakkeren angstgedachten aan zodat jij daar in blijft hangen en niet tot je eigen kern en autoriteit kan komen. Ik zal het nog levendiger uitleggen: Stel, dat er op een avond zomaar een vreemde binnen zou komen, en zonder iets te zeggen naar de keuken loopt, een kop koffie pakt, naast je op de bank ploft en de televisie aanzet. Wat zou je dan zeggen? Zou je dat OK vinden of zou je de vreemdeling de deur uitsturen? Nou, en dat zichtbare gebeurt er dus in het onzichtbare, als jij niet bij jezelf bent, of open staat voor alles en iedereen. Hierdoor blijf je in je "angst"/ego hangen waardoor je volledige controle nodig hebt om je leven in de hand te houden. Maar wie heeft die controle dan eigenlijk? Alles, behalve jij. Je geeft je leven uit handen door niet "thuis" te zijn, waardoor je je laat leven. Dit kwetst je innerlijk diep, maakt bedroeft, eenzaam en zorgt voor een lage eigenwaarde. En zo is de cirkel weer rond.

Wanneer jij niet de verantwoordelijkheid over je eigen leven neemt heeft de duistere kant de macht om jou in de greep te houden. Ze kan je blijven misleiden en op verkeerde gedachten brengen waardoor er niets aan jouw vervelende situatie verandert. Je blijft hierdoor in je leven in herhalingen vallen alsof jouw film steeds overnieuw gespeeld wordt, alleen steeds met andere spelers (partners, collega?s vrienden, etc). Dit zorgt voor veel frustratie, verdriet, pijn, boosheid, ongeduld en vooral veel vervelende situaties.

Grote valkuil: Miskenning

Miskenning van jezelf is een hele grote valkuil, met diepe gevolgen. Je voldoet niet aan het ideaalbeeld van de maatschappij, je vader, moeder, partner of anderen, waardoor je continu worstelt met jezelf. Sterker nog, je miskent jezelf door de erkenning steeds buiten jezelf te zoeken. En geloof me, wat je ook doet om de ander te plezieren, de erkenning die je zoekt zul je daar nooit vinden. Daarnaast verloochen je jezelf door je steeds met de ander bezig te houden en wat die ander belangrijk vindt. God kent geen ideaalbeeld. God heeft je lief zoals je bent. Laat dat ideaalbeeld maar eens vallen en kom bij je gevoel, en voel maar eens wie je bent als je alle idealen ten opzichte van jezelf en anderen loslaat. Dan ga je voelen dat je een mens bent, met mooie kanten en kanten die wellicht mogen opgroeien, volwassen mogen worden, zodat ze je leven niet langer regeren.

Geschenken

En al deze dingen zijn de lessen van onze aardeschool. De strijd tussen het licht en het donker. Je dacht misschien dat je al was afgestudeerd, maar we hebben met ons allen echt nog heel wat te leren. Dus als je de volgende keer weer eens voor een dilemma komt te staan, schiet dan niet gelijk in je denken, maar voel eens wat deze gebeurtenis je over jou en jouw persoonlijke lessen vertellen wil. Je zult merken dat als je je gevoelens toelaat je inzichten zullen ontvallen die je innerlijk sterker maken waardoor het dilemma uiteindelijk een groot geschenk wordt. Want onze levenslessen zijn onze grootste geschenken. We nemen ze als innerlijke wijsheid mee op onze weg naar huis.

top

Archiefbestanden van de mooiste Healingavonden:

Overweging: Opengaan voor de Geest

Ik heb mij voor dit laatste onderwerp laten inspireren door stukken uit het boekje ' De weg naar Overgave' van Roelof Tiggelaar.

Opengaan voor de geest; het thema van de laatste healingavond van dit jaar. Het vraagt om overgave. Overgave van onze persoonlijkheid naar onze geest. Tijdens de vorige thema avonden hebben we gemerkt dat ons ego de overgave niet verdragen kan. Het ego is erop gericht zichzelf staande te houden, terwijl we in overgave juist iets van onszelf loslaten en opgeven, zodat er iets anders voor in de plaats kan komen. Iets dat meer verheven en heilig is. Van nature zegt ons ego eigenlijk 'nee' tegen het leven door zich af te sluiten voor wat is. Ego is eigenlijk verzet tegen dat wat is, en zoals jullie zelf gemerkt hebben zorgt elke weerstand ervoor dat je afgesloten raakt van de stroom van het leven.

 • Het zorgt ervoor dat je controle uitoefent, i.p.v. dingen laat ontstaan.
 • Het zorgt ervoor dat je daar bent, en niet hier. (buiten je lichaam zijn)
 • Bij de ander bent, en dus niet bij jezelf. (buiten je lichaam zijn)
 • Dat je bezigbent met presteren, streven of moeten, in plaats van genieten.
 • Dat je probeert erbij te horen, in plaats van te zijn.

En juist door krampachtig vast te houden, verlies je de essentie van het leven uit het oog. De zachte en sturende hand van God zul je dan niet kunnen ervaren. Je leeft namelijk met de touwtjes in eigen hand. Begin er eens mee de touwtjes te laten vieren, zodat je als je er klaar voor bent ze loslaat en overgeeft aan God.
Een spiritueel leven is een leven vanuit zelfkennis. Controle zorgt er echter juist voor dat je de dingen zoveel mogelijk op de voor jou gebruikelijke en bekende manieren doet. Maar leer je daar iets van? Nee natuurlijk. Juist door open te staan leer je je eigen grenzen kennen, leer je flexibel te zijn en respect op te brengen voor andere mogelijkheden en ideeen. Je leert te vertrouwen op de stroom van het leven, en vertrouwen betekent geduld kunnen en durven opbrengen. We kunnen pas op onszelf vertrouwen als we ook op de stroom van het leven vertrouwen; durven loslaten dus.

Het doel in dit leven is om onze negatieve eigenschappen te overwinnen (schaduwkanten) en geestelijk te groeien. Maar hoe doe je dat? Het overwinnen doe je niet door elke dag met een kritische blik naar jezelf te kijken en alles af te kraken wat je weer fout hebt gedaan (dit gebeurt vaak in de innerlijke dialogen die we voeren met onszelf). Dat maakt het alleen maar erger, want dan richt je al je energie op dat wat er niet goed aan jou zou zijn. Deze bekritiserende blik levert nog meer weerstand op en de circel is weer rond. Het gaat er juist om, die cirkel van oordeel en schuld te doorbreken. Als je hard (kritisch) bent voor jezelf, maakt die hardheid dat je minder liefde voor jezelf en anderen kunt voelen. Immers, als wij onszelf niet lief kunnen hebben, hoe kunnen we dan wel van anderen houden? Door in te zien dat je het op eigen kracht alleen niet kan, maar wel graag anders zou willen, open je een brug naar bevrijding.

Want zo kan er verzachting in je groeien. Het harde ijs mag smelten, zodat de warme gevoelens die zo lang opgesloten hebben gezeten naar buiten mogen komen. Zo zie je dat verzachting ook betekent dat je begint te aanvaarden wat er is. Verzet ergens tegen zorgt er namenlijk voor dat er nog meer verzet op je afkomt. Dus weet je van jezelf dat je bijvoorbeeld niet boos mag worden, verdrietig mag zijn, of alles helemaal perfect moet kunnen, sta dan even stil bij dat gegeven. Wat heeft ervoor gezorgd dat je dat allemaal van jezelf verlangt? Wat brengt het je aan levensvreugde en geluk? Aan groei en kennis over jezelf? Wat brengt eht onderdrukken van je gevoelens je?

Het doorbreken van de circel is iets wat het ego niet kan. Onze wilskracht kan nog zo groot zijn, het zal ons niet lukken. Alleen door kontact te maken met de Geest die in ons wil wonen, en die in ons midden is gebracht door Christus, kunnen we de weg uit het donker betreden. De Geest is de essentie van al wat is. Overgave is de sleutel hiertoe; overgave aan de Geest die in ons woont. We mogen ons in toenemende mate laten doorstralen door deze Geest. Dat is een heel andere weg dan een streven uit eigen kracht alleen. Het is de weg van Overgave. We laten de Geest er zijn. Hij is er al!! We hoeven de Geest daarom niet te verdienen. We hoeven onszelf geen juk op te leggen om als beloning daarvoor de Geest te mogen ontvangen. We hoeven de Geest er alleen maar te laten zijn, want nogmaals: hij is er al.

En dat kunnen we gaan ervaren. Met ons hart kunnen we de Geest tot ons toelaten. De Geest die er al is, maar die door ons bewustzijn toegelaten moet worden. Alleen zo kan de Geest doordringen tot de aardse realiteit. Een voorbeeld: er is verschil tussen een lamp en het licht. De lamp is slechts het instrument waardoor het licht zichtbaar kan worden. Zonder electriciteit is de lamp niet in staat licht te verspreiden. Zo kan de geest alleen het goddelijke licht verspreiden, als ze verbonden is met God.

Zoals we al eerder bespraken hebben we allemaal schaduwkanten die nog niet in overeenstemming zijn met het eeuwige licht van God. We kunnen op verschillende manieren naar deze schaduwen kijken: met veroordeling of met mildheid. Als we onze schaduwen (blijven) veroordelen verharden we.

Vanavond mogen we een aanzet doen te verzachten en ontvankelijk te worden voor het licht van de Geest in ons. Onze manier van kijken is daarbij van grote betekenis. Allereerst mogen we ons bewust worden van onze eigen identiteit. Wie zijn we eigenlijk. Behalve mens zijn wij in onze essentie geest. En onze geest is geroepen om drager of draagster te zijn van de grote Geest. Het licht uit God geboren, de Christus in ons. We zijn hier op aarde op doorreis, op weg naar de lichtsferen in de geestelijke wereld. Onze reis daarheen is allang begonnen. Het is goed om je daar bewust van te zijn, want de schatten van de aarde hebben zo'n beperkte waarde voor de geest. Daarom is het goed daar niet teveel gehecht aan te zijn. Gehechtheid komt voort uit het ego, en staat overgave in de weg. Het is goed ervan doordrongen te zijn dat al onze ervaringen tijdelijk zijn. Niets is blijvend, en alles verkeerd in een continue beweging.

Door dat te aanvaarden kunnen we die ervaringen ook daadwerkelijk loslaten. Met ons ware ik, onze geest, mogen we ons openen voor de Geest die groter is dan wijzelf. En als wij vanuit de Geest naar onszelf kijken, dan zullen wij verzachten. De betekenis van 'zonde' wordt vanaf dat moment 'dat wat ik nog niet kan', hoewel ik het wel graag wil. Dragen wij niet allemaal dat diepe verlangen in ons mee om licht uit Licht te zijn. Verlangen wij niet allemaal naar die diepe eenheid met Christus die in onze geest al realiteit geworden is? Om op deze manier naar onszelf te leren kijken, moeten we stil worden.

Stil worden om de Geest in ons hart te laten spreken. De geest toelaten tot onszelf betekent dat we ons hele wezen voor Hem willen openen. Dat kan alleen als we stil zijn. Het onrustige zoeken van de ziel opgeven aan de stilte. Het kan alleen als wij onszelf volkomen door God aanvaard weten en wij zelf kunnen aanvaarden wat is.

En dat mogen we stap voor stap leren. Ons te onttrekken aan het rumoer van de wereld en onze aandacht verleggen naar de Geest. Want dat is het grote wonder van de aandacht, dat alles waar wij onze aandacht op richten groter wordt in onze belevingswereld. Het zal nadrukkelijk in ons aanwezig zijn en daarom moeten we heel bewust met onze aandacht leren omgaan, anders zullen we de vrede missen. Aandacht is bewustzijn. Leven is bewustzijn. Ons bewustzijn mag zich openen voor de Geest door op deze dimensie gericht te zijn bij de dingen die we doen. Daar mogen we naar toe groeien: naar de aandacht voor de Geest, het bewustzijn van de Geest. Dan laten we ons meevoeren op de creatieve stroom die de Geest in ons op gang brengt. Dan leren we loslaten en kunnen we zeggen: niet ik leef, maar de Geest leeft in mij en door mij heen. Alleen in het kostbare NU kunnen we de Geest ervaren.

Wees de komende week zoveel mogelijk bij jezelf. Voel telkens weer even waar je bent, bij jezelf of ergens anders. Waar dwalen je gedachten naar toe. (ook dan ben je niet in je eigen lichaam, maar daar waar je gedachten zijn, daar ben jij) Observeer en kom terug bij jezelf. Word je zo bewust van je eigen gewoonten. Die gewoonten die zo automatisch zijn geworden dat je het eigenlijk niet eens meer weet. Wees mild en lief voor jezelf.

terug

Overweging: Geestelijk Ontwaken van het Ego

Lieve Vrienden,

Wat hebben we een prachtige tijd gehad de afgelopen weken. Heerlijke zwoele avonden met prachtige zons-ondergangen en sterrenhemelen die we sinds jaren niet meer zo helder hebben gehad. Maar na de aanhoudende hitte van de afgelopen weken genieten we nu ook weer van een heerlijke verkoeling. Wat zullen de boeren blij zijn met de regen. De natuur bloeit weer op, de bloemen stalen, de gewassen kunnen weer bijkomen en uitdijen en zo ook wij.

Een bijzondere persoonlijke ervaring
Het was een prachtige doordeweekse avond. De sterrenhemel was zo helder, zo helder zag ik haar zelden. Met verwondering en dankbaarheid stond ik daar. Zo teer en klein vergeleken bij die grootse aanblik. Tijdens deze mooie avond mocht ik een prachtige zegening ontvangen. Terwijl ik met God praatte (ik doe dit altijd hardop) deelde ik mijn gevoelens, mijn verdriet, mijn vragen. Ik vroeg God om genade en ontving deze terwijl ik sprak. Energieen begonnen te stromen, ik werd opgetild en mocht rusten in Gods handen. De inzichten kwamen terwijl ik sprak. Ik hoorde ze vanbinnen tot me klinken.

Rustende in Gods handen genoot ik... huilde ik... van geluk... van vervulling... van intimiteit en zachtheid... verkregen door overgave... aan de bron die in ons leeft. Ik liep naar de voorkant van het huis en danste, het was zo rond 1.30 in de nacht, en terwijl ik danste en bewoog was 't alsof ik uit een oude fase stapte. Ik ontdeed me van een "wit vel" alsof de slang haar oude huid afgooide. Ik stapte als het ware uit de persoon/identiteit Yvonne die jullie kennen. Ik was (en ben) op dat moment kind, en sprak tot mijn vader. De pijn die ik voelde vloeide weg. De pijn, mijn fysieke/aardse vader te moeten missen, terwijl ik uiteindelijk mijn echte vader - De Vader - God miste. Nu voelde ik weer die warmte, dat ik het niet allemaal alleen hoefde te doen - niemand het alleen hoeft te doen!

Wij allen zijn kinderen, de kinderen van God. Door overgave aan Je Zelf, geef je je over aan God. Alle etiketten vallen dan van je af. Alles wat je over jezelf dacht of wat anderen aan jou hebben opgelegd, of wat je graag wilde zijn. De identiteit dus die de voeder/of juist het voedsel van het Ego is. Alle gevoelens die ik in die uren ervaarde zijn helaas niet in woorden te verpakken.

Toch geprobeerd:

De verwondering blijft,
de innerlijke weg,
in diepe eenvoud en vertrouwen,
rustend in Zijn handen
mag ik Zijn.

Na deze prachtige avond wist ik ook direkt wat het thema voor de komende avond moest zijn. Het geestelijk ontwaken van het Ego. Want als het ego geestelijk ontwaakt, maakt het plaats voor het Hart en de overgave aan God die in ons woont. De vader en ik zijn één, zo sprak Jezus. Voel zelf, wat Jezus hiermee bedoeld heeft.

Emotioneel Ontwaken was het thema van de healingavond in juli. Een buitengewoon bijzondere avond met een krachtige en diepgaande energie, mede dankzij de openheid en kwetsbaarheid van velen. En mocht veel worden opgeruimd en in gang worden gezet.

Deze avond


En na het emotioneel ontwaken komt dan nu het geestelijk ontwaken van het Ego. Tijdens deze avond zullen we ons in stilte richten op alle verborgen wensen en verlangens die ons Ego in de ban houdt van wereldse zaken. Waardoor we niet verder komen, maar juist steeds verder verwijderd raken van onze ware missie. Want de stroom van het leven is niet het tempo en de inhoud van de maatschappij waarin we leven. Ieder mens kent zijn/haar eigen tret, afgestemd op zijn/haar persoonlijke plan en afspraak met God. Toch laten velen zich overhalen door prachtige New Age verhalen, bijeenkomsten en "snelwegen naar het licht". Pas hiervoor op, er zijn vele verleidingen en vooral misleidingen. Het onderzoeken ervan is OK. Zo leer je zelf ook onderscheiden wat God is, en wat niet.

Zo leer je zelf de verantwoordelijkheid te dragen over jouw diepste gevoelens. jouw waarheid te ervaren en te toetsen aan de ene waarheid. Dan weet je Waar je bent. Waar je staat op jouw bewustwordingspad. Want bewustwording is afwikkelen wat ingewikkeld is. Het je weer herinneren waar je werkelijk vandaan komt. Wie je bent - je identiteit - is dus eigenlijk helemaal niet belangrijk. Dat je een kind van God bent - dat is belangrijk. Kijk om je heen en voel Waar je bent. Waar sta je?

 • Wat gebeurt er in jouw leven? - en wat zegt dat over jou?
 • Waar geloof je in? -en wat zegt dat over jou?
 • Hoe ziet je omgeving eruit? en wat zegt dat over jou?
 • Wat gaan je gevoelens naar uit? en wat zegt dat over jou?

Je bent wel op deze wereld, maar niet van deze wereld. Daarom is het ook belangrijk om aardse zaken los te laten. Dat is niet waar het om gaat!! Het gaat ook niet om inwijdingen of kanalen openen. (dat heb ik zelf ook onderzocht). De wereld is een vergaarbak van materie geworden. Van machten, krachten, misleidingen en illusies. Wie zich vast blijft houden aan die aardse zaken zal het rijk van de geest niet binnenkomen.

Wees klein, eenvoudig en geef je over aan de stroom van je hart, aan God en genade zal ook jouw deel zijn. Ik daag jullie allen uit genade te vragen, vanuit het diepste van je hart. We zullen het op woensdag 9 augustus gaan ervaren.

Ik wens je een prachtige tussentijd toe, in het Hier en Nu, met wellicht een nieuwe kijk op je eigen leven. Jouw eigen openheid en kwetsbaarheid (en dit kan alleen als je in je lichaam zit en jezelf toestaat te voelen) zal je vanavond helpen de healing binnen te laten stromen tot het niveau dat je zelf aankan.

terug

Overweging: Ego Ontwaken deel II;

"groeien naar zelfacceptatie"

Lieve Vrienden,

Als jullie dit lezen zit ik in de auto op weg naar de Ardeche in Frankrijk waar Douwe en ik 2 weken gaan genieten van de rust, de prachtige natuur, van elkaar en alle bijzondere dingen die we weer mee mogen maken. Ik ga eens lekker bijtanken, want dat kan ik nu wel gebruiken. Na op 1 dag een lege accu en een lekke voorband te hebben gekregen geeft ook mijn auto aan: neem rust! En dat doe ik dan ook. Ik stuur deze inspiratie-mail dus vroeger dan normaal omdat we begin september pas weer terug zijn.

In deel I van het ontwaken van het Ego sprak ik al over de Overgave die nodig is om werkelijk los te komen van de actie, het handelen en het doen. Dat blijkt toch niet zo eenvoudig, want we zijn het zo gewend om acties te ondernemen, doelen te stellen, voor anderen te leven in plaats van voor onszelf. Ons bewustzijn identificeert zich nog al te gemakkelijk met ons ego, en de krachten die in het ego werkzaam zijn als macht, ambitie en angst. Het blijkt toch lastig dit alles los te laten en in een stadium van acceptatie te komen. Maar dat geeft ook niet, want het is een proces. Bewustworden doe je niet over 1 nacht ijs. Bewustworden is het leven dat je leeft, waarin alle facetten die je nodig hebt aangedragen worden.

Overgave, zoals ik in mijn verhaal de vorige keer schreef is de eerste stap naar verlichting. En met verlichting bedoel ik dan niets anders dan dat alle aspecten van je wezen in het licht van het bewustzijn mogen schijnen. Verlichting betekent dus niet dat je je overal van bewust bent, maar dat je bereid bent je daarvan bewust te worden. Dat je bereid bent alles te aanvaarden en onder ogen te zien en te voelen wat er in jou leeft.

Dat het thema Ego voor velen belangrijk wordt gevonden merkte ik aan de opkomst van de afgelopen keer. Wat een feest! Met een grote groep mensen waren we bijeen en ervoeren met elkaar de krachtige energie en liefde van God, de engelen en gidsen die ons vanuit de geestelijk goddelijke wereld aanrijkten wat we nodig hadden. Zelden voelde ik zoveel kracht door mij heenstromen, mijn handen gloeiden en het leek wel of er krachtstroom door me heenging. En hoewel ik niet van plan was (door de grootte van de groep) om iedereen persoonlijk een healing te geven werd het toch zo gestuurd.

Veel verdriet kon spontaan worden gevoeld en losgelaten. Bij anderen mochten er entiteiten weggehaald worden. Dit zijn niet-eigen-energieen of overleden zielen die met je meeliften (zij kunnen het aardse/hun ego niet loslaten) en die je vasthouden in de pijn van het verleden, omdat dat hetgeen is wat zij kennen. Ze herkennen de trilling in jouw ervaringen en komen hierop af. Reakties bij jezelf hierop zijn, (extreme) vermoeidheid, uitslag/allergieen, verdrietig gevoel zonder aanwijsbare reden, emotionele uitbarstingen, etc. Door goed in je eigen lichaam te zijn, jezelf te beschermen en duidelijke grenzen te stellen wat voor jou toelaatbaar is kun je je hiervoor beschermen. Er zijn vele energieen op deze aarde, en nu het steeds lichter wordt, komt ook het duister steeds meer aan het licht. Demonen vallen ons onzichtbaar aan en proberen ons in hun macht te krijgen of te houden. Ja, je leest het goed. De duistere wereld is erg actief. Ik hoor vaak mensen zeggen, "ja maar als je je gewoon op het licht richt dan heb je er geen last van toch"... niets is minder waar helaas. Of toch niet helaas...

 • Het dwingt ons namelijk om dicht bij onszelf te zijn. Onszelf te voelen en duidelijke grenzen te stellen.
 • Het dwingt ons om diep in onszelf te gaan en God te ontmoeten en om bescherming te vragen als een kind aan zijn vader.
 • Het dwingt ons in het hier en nu te zijn en niet af te dwalen met onze gedachten naar onze niet vervulde wensen en verlangens en hier naarstig naar blijven zoeken.
 • Het dwingt ons aanwezig te zijn, bij onszelf, en niet bij de ander (vergelijken)
 • Het dwingt ons de controle op te geven en te leren vertrouwen dat God voor ons allen een plan heeft.
 • Het dwingt ons te voelen dat liefde de volledige acceptatie van onszelf is, waardoor ons ego smelt voor de warmte van de liefde die in ons woont.

De duistere werelden willen niet dat wij ons ego laten evolueren, want zo verliezen zij hun macht over ons. En dat willen ze niet. Daarom heb ik het er steeds over. Ga naar binnen, richt je op God, en neem niets voor zoete koek aan maar voel zelf! Zoals jullie wellicht in de verhalen van Bertha Dudde hebben kunnen lezen is het God die ons redding biedt. Net zoals ik voelde dat ik in Gods handen mocht rusten, mogen jullie dat ook. Geef je over. Verlies jezelf niet in alle prachtige boeken die er geschreven of gechanneld zijn etc. maar toets alles naar je eigen ware gevoel.

De anti-christ, zoals het beschreven wordt veinst van het licht te zijn en de redder te zijn, maar ook dit is de kracht van het duister. Jou laten geloven dat we gered zullen worden als straks de omslag plotseling komt. Niemand komt om kan jou redden, dan je alleen ZELF! daarom ben je hier gekomen op aarde. Je kunt slechts jezelf redden door je bewust te worden. Je van God bewust te worden, en te groeien in acceptatie van Jezelf. Wees lief voor jezelf.

Het volgende gebed kan je wellicht helpen ontvankelijk in het Hier en Nu te zijn:

Lieve Vader/God,
Leert U mij in het hier en nu te blijven
en te doorvoelen
wat er ten diepste in mij leeft.
Leer mij hierin op te zien naar U,
en te vertrouwen op U,
zodat ik weer vrede voelen kan.
Dat ik zo ontvankelijk mag worden
voor het nieuwe leven
dat U telkens opnieuw in mij
geboren laat worden.

Amen

Bron: Kwartaalblad Verwachting- Jaargang 11. Nr. 38

De avond


Tijdens deze avond richten we ons op de energie van het groeien naar zelfacceptatie. Een diepere stap in het loskomen van een ego-gecentreerd leven naar een leven vanuit de onvoorwaardelijke liefde van het hart. Ik kijk ernaar uit jullie allemaal weer te mogen begroeten, zodat we met elkaar de liefesband met God mogen voelen en ervaren.

Ik wens jullie prachtige weken toe vol diepgang, plezier en liefde met elkaar, en vooral wens ik je een diepe band met onze liefdevolle Vader.

terug

Overweging: De stille stem van je hart deel III

Lieve Vrienden,

Met een heerlijk warm najaars zonnetje in de rug breekt het laatste kwartaal van het jaar aan. Wat een genot om nog zo van het mooie weer te mogen genieten. We boffen maar dit jaar. De dagen worden wel al weer korter, maar dat maakt de avonden altijd zo gezellig en knus. De natuur komt tot volledige rust en laat haar bladeren vallen. Een prachtig loslaten in het ritme van de schepping. Het geeft ook ons de kans die weg te volgen, mee te gaan op die stroom, los te laten en tot rust te komen. Naar binnen te gaan en jezelf vanuit die rust te ervaren. Ons Ego houdt niet zo van rust, daar wordt ie zo onrustig van. Aan jou de eer het te gaan ervaren!

De komende avond borduren we voort op de stappen die we gemaakt hebben met ons ego:

 • In deel I van het ontwaken van het Ego sprak ik over de Overgave die nodig is om werkelijk los te komen van de actie, het handelen en het doen.
 • In deel II werd je geconfronteerd met je hele wezen. Het groeien naar zelfacceptatie. De acceptatie van jeZelf in alles wat je bent. Je kreeg de kans naar jezelf te kijken, te luisteren en te voelen:
 • naar jouw dagelijkse handelingen, gevoelens, oordelen en projecties, en wat dat met je doet.
 • Je kreeg inzicht in je grenzen, je houding t.o.v. God en je openheid naar hem om te vragen
 • om steun of een gesprek,
 • Je kreeg de kans te kijken naar je leven en te ervaren waar je zelf de teugels te strak in handen houdt (controle) waardoor je niet kon doordringen tot de diepe angst (alles waar liefde nog niet stroomt) die in je woont
 • en je kreeg inzicht in jouw plaats in de tijd (verleden - toekomst of het hier en nu) en van waaruit jij leeft.

Voor velen was de september avond confronterend en emotioneel. Er kwam veel los. De controle (weerstand) brak en spontane tranen mochten vloeien. En zo hoort het ook. Want zonder weerstand (een angst van het ego) kom je bij je ware gevoelens, ook al is dit soms nog zo pijnlijk. We kunnen er niet omheen, we mogen er doorheen. Want slechts dan kan je je verleden werkelijk achter je laten. Het ontroerende aan deze avonden is, dat de geestelijke wereld het mogelijk maakt op zo'n moment een direkte steun en toeverlaat voor je te zijn.

In de vorm van een stille aanraking, een boodschap, een spontaan inzicht of een stroom van liefde die je door je hele wezen voelt. Laat je tranen maar stromen, en hou je vooral niet in voor de anderen, laat het maar lekker gaan - dat lucht zo op en geeft je ruimte om nieuwe gevoelens en inzichten toe te kunnen laten.

De avond

Deel III: Met het thema de Stille stem van je hart luiden we het laatste kwartaal van het jaar in.

Tijdens deze avond richten we ons op de stroom van het leven vanuit je wil (ego of zonnevlecht energie) naar het leven vanuit je hart; de zetel van liefde. Je hartchakra is het centrum van hartenergie in het midden van je borst. Je kunt het voelen door met je aandacht naar het centrum van je borst te gaan. Na een tijdje kan je dan een trilling voelen, of iets voelen opengaan. Probeer het maar eens, maar heb geduld met jezelf. Je zonnevlecht bevindt zich aan de bovenkant van je maag en is het energetische centrum van je wil en ook van je ego.

De wil en het ego hangen op een bepaalde manier samen. Met je wil kan je je energie richten en focussen. De meeste mensen zijn gewend hun wil naar iets op de buitenwereld te richten, maar dit kan dus ook naar je binnenwereld.

terug

Overweging: Aarde(n)

Lieve Vrienden,

Met de prachtige ondergaande zon over het landschap neem ik afscheid van een bijzondere maand. Er is veel gebeurd, en het is me opgevallen dat hoe groter het licht op aarde wordt, hoe harder de duisteris toeslaat. Niet alleen in ons, maar ook zichtbaar en onzichtbaar om ons heen. Vandaar dat het thema voor deze maand AARDE(N) is geworden. Om de noodzaak werkelijk IN jezelf te zijn nogmaals te benadrukken. Als jij niet in je eigen huis (lichaam) woont, wie laat je er dan in wonen. Wie laat je dan jouw leven leiden en valse gevoelens en/of herhaalde emoties in je wakker maken, in je oude patronen blijven hangen? Als je niet in je eigen huis bent is het net alsof je de deuren en ramen van je fysieke huis ALTIJD open hebt staan en alles en iedereen er binnen laat. Overal, in elke ruimte, op elk moment. Sta daar eens een moment bij stil en voel nu eens bij jezelf of jij wel thuis bent.

Hoe doe je dat?

Dit kan je doen door jezelf liefdevol IN je lichaam te roepen.

 • Zeg 3 keer tegen jezelf:
 • "lieve ........ (eigen naam) kom maar helemaal thuis in je eigen lichaam,
 • Het is veilig in mijn lichaam,
 • ik ben in mijn lichaam,
 • ik hou van mijn lichaam.
 • mijn lichaam is mijn tempel,
 • ik laat alle mensen, gebeurtenissen en ook duistere machten los
 • in Christus naam, Amen".

Voel hoe je zwaarder wordt en misschien moet zuchten. Laat jezelf helemaal zakken tot aan je voeten. Open je voetchakra's. Dit doe je door je voor te stellen dat er onder elke voet een deur zit. Zet die deuren maar helemaal open en voer alle negatieve energie af die in je zit. Doe dit in elk geval (maar vaker mag uiteraard) elke ochtend en elke avond voor je gaat slapen, en laat voordat je gaat slapen ook alle gedachten over mensen los, Knip alle (denkbeeldige) lijnen door, anders blijven die energie stromen in tact en rust je niet echt uit. Wees bij en in Jezelf.

Vanuit openheid aarden betekent jezelf durven loslaten (de identiteit die je denk dat je bent) en vanuit een diep vertrouwen in onze schepper, de vader (hemel) en de moeder (aarde) de geestelijke verbinding van ons Zijn naar de aarde te laten stromen. Dat is het ware wat Jezus als groot voorbeeld voor ons gedaan heeft. Hij is niet voor ons gestorven aan het kruis om onze zonden te vergeven, nee... hij heeft voor ons het voorbeeld gegeven en de weg vrijgemaakt de Christus energie op te nemen en via ons lichaam geheel op de aarde neer te zetten, opdat wij zouden ervaren dat wij Goden van Liefde zijn. Dat is de ware inwijdingsweg, met alle gemakken en ongemakken van dien. Maar ja, dat is nog niet zo eenvoudig, dat merk ik dagelijks in mijn praktijk, maar zeker ook tijdens de workshops en mijn eigen leven.

Werkelijk durven aarden betekent een volledig vertrouwen hebben in God, die ons altijd leidt, en ons over durven geven aan de goddelijke energie die in en door ons stroomt. Helaas zit ons denken ons nog veel in de weg. We relativeren, analyseren, berekenen, richten ons op de materie, doen weer eens een workshopje en mediteren. We vragen de engelen om hulp of andere gidsen van het licht, en toch blijven de vragen malen. Doe ik het wel goed, moet ik niet een andere weg inslaan, zal ik dit of dat, etc. De onrust en andere uitdagingen blijven. Dat komt omdat we ons niet volledig durven overgeven, volledig durven voelen en de verantwoordelijkheid durven nemen voor ons eigen leven. We toch de touwtjes zelf in de hand houden, door de eeuwen heen gestimuleerd door maatschappelijke, wetenschappelijkje en sociale strukturen. Durven aarden is durvan VOELEN dat je verbonden bent, altijd veilig bent, altijd geborgen bent en nooit allen bent.

Waarom zijn de meeste mensen niet goed geaard? Onder andere omdat we onze emoties ontlopen. We niet continu een open bewustzijn hebben, en de dingen van alledag onze energie zo opslurpen dat we het grootste deel van de dag in ons hoofd doorbrengen. Door je te verbingen met je lichaam word je weer 1 met je gevoel, weer in eenheid met wat er is, in het moment, het hier en nu.

Tot slot nog een prachtig gedicht van Rudolf Steiner die het bovenstaande zal bekrachtigen. Voel maar.....

Vergetend mijn zelfstandig willen
vervult de wereldwarmte,
voorbode van de zomer,
mijn geest en zielewezen;
het schouwen in de geest
gebiedt mij op te gaan in het licht;
en krachtig kondigt mij verwachting aan:
verlies je om jezelf te vinden.

Jouw eigen openheid en kwetsbaarheid (en dit kan alleen als je in je lichaam zit) zal je vanavond helpen de Goddelijke healing binnen laten stromen tot het niveau dat je zelf aankan.

terug

Overweging: loslaten en vernieuwen

Lieve Vrienden,
Wat een bijzondere dag om deze maand met elkaar te vieren. Donderdag 13 april - Witte donderdag. De week voor pasen, waarin witte donderdag ook valt, wordt de goede week genoemd. De Goede Week (ook wel Stille Week, Heilige Week of Grote Week genoemd) is in het christendom de naam voor de week vanaf Palmzondag tot Paaszaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de Vasten of Veertigdagentijd.

In de Goede Week staat volgens de kerkelijke traditie het lijden en sterven van Jezus centraal. Vanuit de esoterische traditie, waarmee ik mij verbonden voel, betekent dit niet het lijden en sterven, maar de vervolmaking van de eerste Goddelijke mens op aarde en zijn werkelijke opstanding. Dat is het ware geschenk van Jezus aan ons mensen. Zijn inwijdingsweg heeft voor ons de weg vrijgemaakt hem uit vrije wil te volgen. Een volmaakt/voltooid mens te worden. Onze innerlijke stem te volgen, de stem van ons hart, en vanuit die liefde, deelgenoot te worden van de bron van liefde, God, die in ons woont. We lopen allemaal onze eigen inwijdingsweg. Ieder mens krijgt zijn/haar eigen deel.

Hoe ziet dat er dan praktisch uit hoor ik je denken...
De mens moet eerst geestelijk genezen worden, pas dan kan lichamelijke genezing volgen. Geestelijke genezing vind je door je bewust te worden van je eigen processen, je eigen gedachten, je eigen angsten, je eigen patronen en je eigen handelingen. Je bewust te worden van jouw pijnplekken die verborgen zitten in de diepste uithoeken van jouw wezen. Verborgen zitten in het kind in jou.

Je doet dit door naar binnen te gaan (bij jezelf te blijven), in plaats van je met de ander bezig te houden (lees omgeving, maatschappij, partner, ouders, etc.) Dat is nog niet zo eenvoudig. Dat merk ik dagelijks in mijn praktijk, maar uiteraard ook in mijn eigen persoonlijke leven. Interessant is het wel. We kunnen onszelf openstellen voor de kracht van de verwondering, dat de weg die Jezus bewandeld heeft onze weg is en geen andere.

Vandaar dat we op deze bijzondere witte donderdg stil zullen staan bij de 7 kruiswoorden die Jezus uitsprak voor de kruisiging. Elk kruiswoord is verbonden met een chakra, van het eerste tot het zevende. Elk kruiswoord heeft ook betekenis op jouw persoonlijke leven. Je krijgt de mogelijkheid tijdens elk kruiswoord naar binnen te gaan en te voelen en te ervaren wat dit voor jou betekent.

We kunnen de 7 kruiswoorden dan ook zien als onze toekomstige evolutieweg, zo zegt Hans Stolp, door wie ik me heb laten inspireren. Via zijn diepgaande en ontroerende lezingen die ik vaak heb bijgewoond en o.a. door zijn boek "Jezus mijn broeder" waarin de kruiswoorden ook beschreven staan.

Loslaten en vernieuwen is het thema van de April bijeenkomst. Tijdens de healingavond richten we ons in stilte op onze goddelijke kern, die in ons hartchakra zetelt. Vanuit ons hart verbinden we ons met de Christusgeest die in ons midden aanwezig is. Samen zullen we gaan voelen en ervaren wat de kruiswoorden jou te vetellen hebben en vindt er in stilte heling plaats tot het niveau dat jij zelf aankan.

Jezus toonde aan het kruis een liefde tot het uiterste. Een liefde die tot over de dood heen reikt. Vanavond mogen we die 'goddelijke liefde' wat meer leren begrijpen en voelen.

Rustend in de gedachte van de goede week wens ik jullie alle liefde toe. Sta deze week stil bij jouw persoonlijke lijden en wat dit jou brengt of gebracht heeft - aan inzichten, aan gevoel, aan liefde. Afdalend in het diepste van je hart. Dat je vreugde, liefde en dankbaarheid mag voelen en ervaren. Moge het onderstaaande gedicht/gebed je hiertoe stimuleren en tot de stem van je ziel doen klinken.

Tot slot een gedicht/gebed ter Overweging:

Gedicht van Licht

Wanneer uit wereldwijdten
de zon spreekt tot het mensenhart
en vreugde zich uit zielediepten
al schouwend met het licht verbindt,
dan stijgen uit het eigen hulsel
gedachten op in ruimteverten
en binden daar, verborgen werkend,
het menswezen aan het geestzijn.

Vrije vertaling door Eva Mees-Christeller:
Wanneer het zonlicht dat de mens aanschouwt zijn ziel met vreugde vult, beginnen menselijke gedachten zich met de geest te verbinden.

Uit: Meditaties voor de weken van het jaar - Rudolf Steiner

terug

Stilte

Lieve Vrienden,

Het is alweer maart. En als ik zo naar buiten kijk dan klopt het spreeekwoord "maart roert zijn staart ook wel". Maar hoe mooi! en wat een ontroering als de stilte me tegemoet komt. Ik zie een prachtig landschap, slapend onder een zachte deken van witte sneeuw. En de stilte spreekt...als de zon haar warme stralen over de witte sneeuw laat gaan, zo licht, zo warm, zo puur, zo sereen dat mijn hart spontaan een vreugdesprongetje maakt. Ik laat de stilte op me inwerken en vergeet mijn dagelijks geraas. Hoe heerlijk, en hoe dichtbij wekt de stilte de juiste ruimte... om het zaad van de liefde te planten... te laten groeien... en groeien... om in het volgende moment opnieuw te ontwaken.

Stilte is het thema van de Maart bijeenkomst. Tijdens de healingavond richten we ons in stilte op onze goddelijke kern, die in ons hartchakra zetelt. We zullen een oefening doen waardoor je de almacht en tegenwoordigheid van Christus in je innerlijk kunt scheppen. Een bijzondere ervaring die je veel zal helpen en verder zal brengen op je pad van zelf verantwoordelijkheid.

Rustend in de stilte wens ik jullie de komende week veel stilte toe. Afdalend in het diepste van je hart. Dat je de vreugde, liefde en dankbaarheid van jouw wezen mag voelen en ervaren. Moge het onderstaaande gedicht/gebed je hierbij helpen.

Tot slot een gedicht/gebed ter Overweging:

door: Roeland de Looff

Laat het rustig op je inwerken, en voel wat het met je doet.

Sluit je ogen
en voel je hart,
voel je ziel,
die binnen in je is,
dat punt van rust,
en opperste zuiverheid,
dat is je ware IK.
Vraag het je te leiden,
door een wereld van twijfel en pijn,
niets kan je overkomen,
want jij bent één en eeuwig
en niets kan je deren.
Je vlees kan sterven,
je ego kan gekrenkt worden,
maar wie je in wezen bent is
rust.

Voel de stilte, diep binnen in je is stilte.
Laat je door deze stilte leiden,
koester deze stilte,
heb deze stilte lief.
Het is de stilte die je geluk kan brengen,
het is de stilte die liefde is.
Verlies je niet in uiterlijkheden.
Voel de stilte en wees dankbaar,
Wees passief en voel alleen maar.
Je hoeft nergens heen,
deze plaats is genoeg,
alles, ja alles is hier voorhanden.
Voel de rust die binnen in je is,
en laat haar zegen binnenkomen.
Je hebt niets nodig,
al het uiterlijke is schijn.
Je hebt alles al,
dat jagen dient nergens voor.

Het mooiste kan niemand je afpakken,
het mooiste is wat altijd bij je is.
Koester dat mooiste,
laat het je leven doorstromen,
laat aan anderen merken dat het er is,
deel je schat met anderen.
Geluk is er in overvloed, voor iedereen.
Het is beter om te zwijgen,
het is beter om niet te praten,
het is beter naar stilte te luisteren,
want daarin ligt waarheid.

Woorden bedriegen,
ze kunnen de waarheid niet bevatten.
Alleen in stilte is waarheid,
het antwoord kan alleen in de stilte gevonden worden.
Luister daarom naar de stilte
diep van binnen,
luister naar je eigen God,
open je voor zijn wijsheid
en voel zijn licht.

top

Evangelie van de Vrede

top