Hartelijk Welkom

Yvonne Hofstede

"Als angst verdwijnt, komt liefde vrij."
Een Cursus In Wonderen


Hartelijk welkom op mijn website. Mijn naam is Yvonne Joy Hofstede. Sinds het jaar 2000 coach ik mensen naar zelfinzicht en innerlijke groei.

Transformatie

We leven in een bijzondere tijd. Een grote schoonmaak van ons denken en alles wat daaruit voortvloeit. Zo komen onbewuste kanten van onszelf (schaduwkanten) weer aan het licht en oude pijn en verdriet borrelen naar boven. En jij hebt zelf de keus wat je hiermee doet! Kies je om het te (blijven) projecteren op de ander (en blijf je in je oude ego patronen en pijn hangen) of besluit je zelf de verantwoordelijkheid te nemen en binnen in jezelf een kijkje te gaan nemen? Angst voor pijn (en dit op de ander projecteren) verstoort je natuurlijke levens stroom waardoor een werkelijke verbinding met de ander, jezelf en echte Liefde uitblijft. Maar er is hoop! Het leven zelf daagt je uit stil te staan en je bewust te worden van je gedachten die je angsten, onzekerheden en valkuilen in stand houden. Jouw angsten vragen om liefde. Liefde van Jou! Wil jij jezelf een kans geven weer gevoelig en kwetsbaar te worden en de ruimte te krijgen om werkelijke liefde toe te laten? Onder het hoofdstuk praktijk kan je zien hoe ik je in dit proces kan helpen.

Van afscheiding naar verbinding

Het werkelijke doel waarvoor we hier op aarde zijn gekomen is om de weg naar Liefde (God) weer terug te vinden. We mogen ons weer bewust worden (wakker worden) dat we helemaal niet afgescheiden en alleen zijn, al denkt en leeft het ego wel volgens deze zelf gemaakte waarheid. Waarheid is dat we de verbinding met onze ware natuur, de Liefde, nooit zijn kwijtgeraakt. Het is slechts bedolven onder oordelen, overtuigingen, schuldgevoelens en angsten. We zijn hier op aarde, gehuld in een mensenlichaam en allen voortgekomen uit dezelfde Bron. We doorlopen als ziel een kringloop, die haar weg door alle eeuwen heen, naar de Bron van al het leven vervolgt om uiteindelijk weer terug te keren in die Bron. De verbinding met die Bron is in ons innerlijk (hart) te vinden. En zeg nou zelf, heeft jouw innerlijk aanzien nodig, een titel of een groots beroep? Natuurlijk niet, want dat is slechts de buitenkant, de vorm.
Waar jouw innerlijk werkelijk naar verlangt is Liefde. Deze Liefde gaat groeien als je bereid bent heel eerlijk naar jezelf te kijken. Als je zo nieuwsgierig naar jezelf bent dat je jezelf vragen stelt als: hoe sta ik in het leven, hoe gedraag ik me, welke gedachten en gevoelens heb ik, wat doen die met mij, hoe ga ik met tegenslagen om, met kritiek of verdriet en hoe behandel ik mezelf en mijn naasten. Wat betekent die boosheid naar mijn ... (moeder/vader/partner/broer/zus/etc) eigenlijk en ben ik eigenlijk niet gewoon boos op mezelf?

Omdat velen dat werkelijke doel vergeten zijn en zijn opgegaan in ons aardse (materiele) bestaan, waarbij de nadruk veelal gericht is op "wat je doet" in plaats van "wie je bent", wil ik met mijn werk graag een bijdrage leveren dit ware levensdoel weer onder de aandacht te brengen.

Deze site kan wellicht een mogelijkheid tot overdenking zijn of je een handreiking geven bij jouw zoektocht naar antwoorden en Liefde.

Onder het hoofdstuk Ervaringen lees je praktijkverhalen van andere mensen en van mijzelf. Wellicht herken je een stukje van jezelf hierin en mag het je troost en inzicht brengen.

Ik wens je nog een mooie dag toe en bedankt voor je bezoek.

Een hartelijke groet,
Yvonne Hofstede

top